[RTS 1] Uspostavljen jedinstveni kontakt centar za prijavljivanje nezakonitosti u vreme korona virusa

VODITELJKA: Mesto po zagađenosti u svetu. A u prva 24 sata od uspostavljanja jedinstvenog kontakt centra za prijavljivanje svih zloupotreba u doba korona virusa primljeno je više od 160 predstavku građana. Da li kako odmiče vandredno stanje broj prijava raste ili opada i na koga se građani najviše žale? Dragan Pušara šef Jedinice za reformu inspekcija je gost Jutarnjeg programa. Dobro jutro, hvala što ste došli u našu emisiju.

DRAGAN PUŠARA (šef Jedinice za reformu inspekcija Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave): Dobro jutro i pozdrav od svih inspektora Srbije.

VODITELJKA: Koliko su svi inspektori Srbije primili zamerki i pridika i pitanja građana od kako je počela vandredna situacija?

DRAGAN PUŠARA (šef Jedinice za reformu inspekcija Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave): Pa ja moram da pomenem pre svega Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave koje zajedno sa partnerima Evropskom bankom za obnove i razvoj, NALED-om, Kancelarije za informacione tehnologije Vlada Srbije uspela da zaista u rekordnom roku, od svega 5 dana, podigne ovaj kontakt centar, svih, jedinstveno mesto svih republičkih inspekcija i da na taj način ubrza aktivnosti koje smo inače imali na formiranju ovog centra i u pravu ste, za prvih 24 časa došlo je preko 160 prijava građana iz različitog opusa, odnosno različitih interesovanja počevši od pitanja koja tagiraju rad i uslove rada, zatim pitanja uređenosti tržišta, cena, deklaracija, pa do pitanja koja se tiču bezbednosti kvaliteta hrane.

VODITELJKA: To kad kažete da je dakle objedinjene inspekcije, znači bukvalno to da građani mogu da se požale ako uvide na tržištu da je cena maske previsoka ili da se požale ukoliko su neopravdano uklonjeni sa posla, dobili otkaz i tako dalje, sve na isti broj telefona.

DRAGAN PUŠARA (šef Jedinice za reformu inspekcija Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave): Tako je, znači građani bez obzira da li poznaju ili ne poznaju nadležnosti inspekcije mogu da se jave na ovaj jedinstveni konakt centar svih republičkih inspekcija. Da podsetimo Srbija ima 44 ukupne republičke inspekcije, od onih koje su dobro poznate građanima kao što su i aktuelne u ovom vandrednom, u ovoj vandrednoj situaciji kao što su Inspekcija rada ili Tržišna inspekcija, Poreska pa i one koje su manje poznate takođe jako važne kao što je Inspekcija za zaštitu od požara ili za opremu pod pritiskom i ostalih koje se takođe brinu o kvalitetu i eto bezbednosti svakog aspekta našeg života.

VODITELJKA: Pomenuli smo u prvih upravo 24 sata 160 poziva, kako je bilo dalje? Kako je bilo kasnijih dana taj broj opada ili raste?

DRAGAN PUŠARA (šef Jedinice za reformu inspekcija Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave): Taj broj rekao bih da je u kontinuitetu jednak, približno jednak s tim da se teme menjaju i obzirom da se situacija na tržištu menja. Živimo u dinamičnim okolnostima, često i privrednici nisu upoznati sa merama koje se donose dnevno i van vandredne situacije tržište je dovoljno dinamično, sada kada se mere menjaju dnevno tu su inspekcije da bi postupale ne pre svega represivno već da bi postupale edukativno i preventivno i zajedno sa ovim dobrim delom privrede se uslovila sa onim merama koje nam dolaze često i na dnevnom nivou.

VODITELJKA: Kada kažete menja se ugao šta sada to znači? Ja se opet vraćam na taj prvi dan i prve dane kada je zapravo zaštitna oprema, medicinska oprema bila prvo što nam je trebalo i prvo što smo uočavali da nedostaje, šta je poslednjeg dana najaktuelnije?

DRAGAN PUŠARA (šef Jedinice za reformu inspekcija Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave): Prvih dana je bila, je bilo pitanje maske.

VODITELJKA: Da.

DRAGAN PUŠARA (šef Jedinice za reformu inspekcija Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave): Pitanje broj jedan, dakle, sada je što se tiče...

VODITELJKA: I nestašice i cene.

DRAGAN PUŠARA (šef Jedinice za reformu inspekcija Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave): Tako je. Što se tiče takođe i poznavanja prilika šta je to jednostavna maska koja je zaštićena cenom jednoslovna, danas je situacija drugačija, tržište maske je dosta stabilizovano kao i tržište medicinskih sredstava generalno tako da sada u prvi plan izbijaju pre svega pitanja vezana za cene, dakle, pre svega za cene sveže hrane, svežeg voća i povrća i tu pratimo da se situacija takođe. ..... omogućuje bolje snabdevanje svežim voćem i povrćem. Dakle, cene, pitanje cena je ono što lagano menja pitanje cena hrane, voća i povrća pre svega je sada dominantno u odnosu na pitanje cena maski. Takođe, građani su sada bolje upoznati šta je to maska koja zaštićena merama Vlade, šta su neke druge maske koje mogu da budu skuplje i...

VODITELJKA: A jesu li upoznati sa, kako da kažem, sa onim na šta imaju pravo da se žale i onim što su pravila tržišta i na šta ne mogu da utiču? Naime, nije svako poskupljenje kažnjivo, ima poskupljenja koja ne može ni inspekcija da utiče.

DRAGAN PUŠARA (šef Jedinice za reformu inspekcija Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave): Tako je, upravo zato i to jeste osnovna funkcija inspekcije da i građanima i privredi pomognu da razumeju situaciju i da razumeju propise i obavezujuće standarde i da se njima prilagode. Sa druge strane, građani ne moraju da znaju koja je nadležnost kojeinspekcije ili kojeg državnog organa i slobodni su da pozovu i ovaj kontakt centar Republičkih inspekcija, ali i sve druge kontakt centre i da se upoznaju sa pravima i obavezama. U pravu ste, znači tržište nije ograničeno ograničene su pojedine robe i usluge i u skladu sa tim inspekcija i postupa upoznavajući sa jedne strane građane, sa druge strane i privredu o tome šta su prava i obaveze.

VODITELJKA: Malopre sam vas prekinula kada ste počeli da nabrajate, govorili ste o cenama, šta je još što brine i što su pitanja građana, ima li ih iz oblasti radnog prava pošto je to aktuelno?

DRAGAN PUŠARA (šef Jedinice za reformu inspekcija Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave): Jeste, iz oblasti radnog prava je takođe aktuelno, dakle, i poslodavci postavljaju niz pitanja koje se tiče, koja se tiču poslovanja, mi to sve verno beležimo i kroz NALED-ov centar ali i kroz saradnju sa drugim poslovnim asocijacijama prosleđujemo ekonomskom timu Vlade koji će danas izaći sa setom mera za oporavak privrede. Pitanja su različita, ona se odnose ne samo na rad nego i na uslove rada, dakle, na uspostavu linijskih prevoza do posla i sa posla. Zatim ima i dosta ljudi koji su zabrinuti kod firmi uvoza, recimo uvoznici roba iz Italije ili Španije i sjasa drugih pitanja koja se tiču obezbeđenja osnovnih uslova za rad u vandrednom stanju. Sa druge strane naravno ljudi su, poslodavci se pitaju na koji način da regulišu PDV, kako da regulišu plaćanja odsustva sa zaposlenima i ostala pitanja koja su značaja za rad.

VODITELJKA: I malopre ste rekli da vi to zabeležite i prosledite kome je potrebno, predpostavljam da se to odnosi na ove sugestije. Kada je reč o zamerkama, da li inspekcija momentalno izlazi na teren ili ste i vi ograničeni vandrednim stanjem, ograničenošću kretanja i tako dalje. U koliko slučajeva ste intervenisali?

DRAGAN PUŠARA (šef Jedinice za reformu inspekcija Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave): Da, pa Srbija ima 2173 republička inspektora, dakle, to su ograničeni resursi i mi se trudimo da u okviru reformi inspekcija pređemo iz onog starog represivnog u ovaj novi edukativno preventivni model koji je baziran na analizi rizika. Dakle, potrebno nam je što više podataka o privredi Srbije. Sa jedne strane imamo i pre ovog vandrednog stanja situaciju u ekonomiji da imamo želju da se što više investitora i preduzetnika registruje, a sa druge strane imamo želju da pređemo na taj nadzor koji počiva na analizi rizika i koji podrazumeva da mi znamo dosta o privredi, odnosno da znamo ko je dobra privreda, koja je lojalna privreda i ko su oni koji eventualno i u ovakvim situacijama pokušavaju da zarade u mutnom i svesno se nalaze u sivoj zoni. Dakle, i ovaj kontakt centar nam pomaže da kada neko podnese predstavku da se ona registruje, naravno onaj ko je podnosi može da bude anoniman s tim da je onda i sam rizik predstavke manji nego ukoliko se neko registruje da pune podatke o eventualnoj neusklađenosti sa propisima ili obavezujućim standardima i ta predstavka odlazi u direktno nakon analize naših operatera nadležnoj inspekciji, a podnosilac dobije informaciju da je ona prosleđena.

VODITELJKA: A je l' imate podatke od uspostavljanja ovog kontakt centra u koliko slučajeva je inspekcija već intervenisala?

DRAGAN PUŠARA (šef Jedinice za reformu inspekcija Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave): Pa od prvih 160 mi smo prosledili svih 160 koje je inspekcija zapremila i već od prvih 160 na 32 je izašla na teren, inspekcija je postupila odnosno pokrenula je inspekcijski nadzor, što znači da su to bile predstavke visokog rizika. Dakle, nama jeste ideja da dobijemo što više podataka, kao što sam rekao, o svakom privrednom subjektu, ukoliko je podnosilac anoniman a imamo više prijava na isti privredni subjekat to autzomatski diže rizik tog privrednog subjekta i inspekcija izlazi na teren. Takođe, nije samo privreda ona koja je pod nadzorom, pod inspekcijskim nadzorom i nosioci javnih ovlašćenja, sudovi, škole, vrtići, ostali javni antiteti su takođe pod ovim nadzorom i moguće je podneti predstavku i na eventualno ponašanje ovih subjekata.

VODITELJKA: Da, i evo samo da podsetimo, dakle, zamerke mogu da se prijave na broj telefona ili putem, na sajtu je l' tako? inspektor.dov.rs je l?

DRAGAN PUŠARA (šef Jedinice za reformu inspekcija Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave): Ne samo na ovom nego i na sajtu svih ministarstava svih inspekcija. Dakle, mi apelujemo da što je više moguće i privreda, obzirom da republičke inspekcije uglavnom pokrivaju oblast koja je interesantna za privredu, ali i građana, popune kontakt formu koja se direktno uliva u jedinstvenu digitalnu platformu koja radi sa 36 od naših 44 inspekcija i, ukoliko je to komplikovano mi razumemo da postoje građani koji nisu u stanju da popune ovu kontakt formu, da okrenu broj telefona 6350 322 i naši operateri će pomoći da popune ovu kontakt formu koja će nakon toga biti prosleđena inspekcijama.

VODITELJKA: Najlepše vam hvala, pratićemo kako ovo funkcioniše i koliko je, na koliko zamerki građana je bilo reakcije. Hvala vam lepo.


Povezani Sadržaji

Ova stranica koristi kolačiće kako bismo vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite da pretražujete stranicu, pristajete na korišćenje kolačića.

NASTAVITE SAZNAJTE VIŠE