Analiza i preporuke za unapređenje: Upis u Katastar

U petak, 12. aprila od 10h u Palati Srbija u Beogradu biće organizovan okrugli sto povodom predstavljanja pravne analize i preporuka za unapređenje upisa u katastar nepokretnosti i dosadašnjih rezultata primene Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova. 

Preporuke će predstaviti pravni stručni tim koji je izradio analizu, nakon čega će se obratiti i predstavnici nadležnih institucija.

Analiza i preporuke za unapređenje izrađeni su u okviru projekta podrške reformi katastra nepokretnosti koji podržava Fond za dobru upravu Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, a koji sprovode PwC i NALED sa resornim institucijama.

Novim Zakonom o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova uveden je jednošalterski sistem za upis svojine u katastar nepokretnosti preko javnih beležnika - eŠalter. Od 1. jula 2018. građani i privreda više nemaju direktan kontakt s Republičkim geodetskim zavodom (RGZ) odnosno službom katastra, Poreskom upravom i lokalnom poreskom administracijom već sve poslove od pribavljanja izvoda iz lista nepokretnosti, preko overe kupoprodajnog ugovora do uknjižbe prava vlasništva i podnošenja poreskih prijava mogu da završe na jednom mestu - kod javnog beležnika, koji te poslove obavlja sa ostalim organima elektronskim putem.
 
Cilj reforme katastra je lakši, brži i sigurniji postupak upisa, i uspostavljanje tačne i potpune evidencije o nepokretnostima u Srbiji. Ključne novine i prednosti za građane i privredu:

  • Broj procedura i poseta šalterima za upis nepokretnosti smanjen je sa šest na jednu posetu javnom beležniku, koji proverava ispravnost dokumentacije i mogućnost upisa u katastar (ranije je to radila služba katastra);
  • Vreme potrebno za obradu podnetih zahteva skraćeno je četiri do pet puta i u proseku iznosi pet dana
  • Građani više nisu obavezni da pribavljaju izvode iz lista nepokretnosti i drugih javnih evidencija, jer javni beležnik ostvaruje uvid u sve potrebne podatake po službenoj dužnosti, elektronski i bez posebne nadoknade;
    Nepokretnost stečena u braku upisuje se kao zajednička svojina, osim ako se supružnici drugačije ne dogovore;
    Omogućen je upis u katastar objekata u izgradnji, čime se štite imovinska prava kupaca stanova u izgradnji od nesavesnih investitora;
  • Omogućena je prijava poreza na imovinu  i poreza na prenos apsolutnih prava preko javnog beležnika.

Ova stranica koristi kolačiće kako bismo vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite da pretražujete stranicu, pristajete na korišćenje kolačića.

NASTAVITE SAZNAJTE VIŠE