Javni poziv za nabavku usluga - iznajmljivanje AV opreme i tehničke podrške za događaje


 

1. PREDMET NABAVKE
NALED je nezavisno, neprofitno i nestranačko udruženje čija je misija unapređenje poslovnog okruženja u Srbiji kroz javno-privatni dijalog. Od svog osnivanja 2006. godine, NALED je sproveo više od 200 projekata ekonomskog razvoja uz podršku međunarodnih partnera kao što su USAID, GIZ, EU, SIDA, EBRD, Svetska banka, Britanska ambasada, UNDP, ali i privatnih donatora poput Philip Morris International (PMI), Mastercard, Visa i drugih. NALED je u svom članstvu okupio više od 316 kompanija, lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva koje rade zajedno na unapređenju uslova poslovanja u Srbiji, efikasnu i transparentnu javnu upravu, fer konkurenciju i smanjenje birokratije i parafiskalnog opterećenja privrede.
U okviru svog delovanja NALED organizuje događajе kao što su seminari, konferencije, internacionalne konferencije, organizacije sastanaka, okruglih stolova i sličnih događaja. U cilju uspešne implementacije događaja NALED raspisuje javni poziv za nabavku usluga – iznajmljivanja AV opreme i tehničke podrške za događaje, prema uslovima detaljno određenim u Konkursnoj dokumentaciji. Nabavka se sprovodi radi zaključenja okvirnog sporazuma na period od godinu dana. Okvirnim sporazumom ne preuzimaju se ugovorne obaveze. Ugovorne obaveze preuzimaju zaključenjem ugovora, a u skladu sa odredbama okvirnog sporazuma. Okvirni sporazum može biti zaključen sa jednim ili više ponuđača.

2. KRITERIJUMI ZA ZBOR PONUĐAČA
Pravo na dostavljanje ponuda imaju sva zainteresovana pravna lica i preduzetnici koji ispunjavaju kriterijume za izbor privrednog subjekta koji su definisani u Konkursnoj dokumentaciji. Ponuđači su u obavezi da uz ponudu dostave odgovarajuće dokaze o ispunjenosti kriterijuma, na način koji je utvrđen u Konkursnom dokumentacijom.

3. KRITERIJUM ZA DODELU OKVIRNOG SPORAZUMA
Ocena dostavljenih ponuda biće izvršena primenom kriterijuma odnos cene i kvaliteta na sledeći način:
I. Ponuđena cena: 30 pondera
II. Kvalitet: 70 pondera

4. PREUZIMANJE KONKURSNE DOKUMENTACIJE
Svi zainteresovani ponuđači mogu preuzeti Konkursnu dokumentaciju sa zvanične internet stranice NALED-a, posredstvom sledećeg linka: https://naled.rs/obavestenja-javni-poziv-za-nabavkuusluga-iznajmljivanje-av-opreme-i-tehnicke-podrske-za-dogadjaje-7633.

5. JEZIK PONUDE
Ponude moraju biti date na srpskom jeziku.

6. NAČIN DOSTAVLJANJA PONUDA
Ponuda se dostavlja u papirnoj formi ili elektronskim putem, na način utvrđen Konkursnom dokumentacijom.

7. ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
Ponude moraju biti dostavljene najkasnije do 09. marta 2023. godine do 12h

8. MESTO, VREME I NAČIN OTVARANJA PONUDA
Javno otvaranje dostavljenih ponuda biće obavljeno u prostorijama NALED-a, ul. Makedonska br. 30, Beograd, neposredno nakon isteka roka za dostavljanje ponuda. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati sva zainteresovana lica.

9. ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE O DODELI OKVIRNOG SPORAZUMA
Rok za donošenje odluke je 30 dana računajući od dana otvaranja ponuda. Odluka o dodeli okvirnog sporazuma biće dostavljena svim ponuđačima istovremeno.

10. ROK VAŽENJA PONUDE
Ponuda mora važiti najmanje 30 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

11. KONTAKT OSOBA ZA PRUŽANJE DODATNIH INFORMACIJA I POJAŠNJENJA
Zainteresovani ponuđači mogu zahtevati mejlom dodatne informacije ili pojašnjenja u cilju pripreme ponude najkasnije do 02.marta 2023. godine na mejl: j.pantelic@naled.rs

Ova stranica koristi kolačiće kako bismo vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite da pretražujete stranicu, pristajete na korišćenje kolačića.

NASTAVITE SAZNAJTE VIŠE