Javni poziv za nabavku usluga - medija planiranje i zakup medijskog prostora za kampanju Programa podrške uvođenju elektronskog plaćanja
NALED u okviru projekta „NACIONALNA INCIJATIVA ZA BEZGOTOVINSKO PLAĆANJE“, koji sprovode zajednički Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, kompanija Mastercard  i Visa, pod okriljem develoPPP programa Nemačkog saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) u saradnji sa NALED-om i Ministarstvom finansija Republike Srbije raspisuje

ZA NABAVKU USLUGA – MEDIJA PLANIRANJE I ZAKUP MEDIJSKOG PROSTORA ZA KAMPANJU PROGRAMA PODRŠKE UVOĐENJU ELEKTRONSKOG PLAĆANJA
za period: decembar 2022 godine – jun 2024. godine

1. PREDMET NABAVKE
Predmet nabavke su usluge – medija strategija, medija planiranje i zakup medijskog prostora za  promotivne aktivnosti za promociju Programa podrške uvođenju elektronskog plaćanja. Kampanja će biti  realizovana u više mini kampanja, a za svaku od kampanja biće potrebno pripremiti:

  • Predlog medija strategije i medija plana za datu kampanju u skladu sa specifikacijom usluga;
  • Propratno obrazloženje pristupa za izradu medija plana i prikaz očekivanih rezultata (medijskih pokazatelja) za svaku objavu;
  • Kalkulaciju cene koštanja za predložene aktivnosti za svaki predloženi medij u kampanji;
  • Uslugu zakupa medijskog prostora po usvajanju medija plana;
  • Implementaciju kampanje na osnovu odobrenog medija plana;
  • Izveštavanje o postignutim efektima tokom i na kraju kampanje

2. KRITERIJUMI ZA ZBOR PONUĐAČA
Pravo na dostavljanje ponuda imaju sva zainteresovana pravna lica i preduzetnici koji ispunjavaju  kriterijume za izbor privrednog subjekta koji su definisani u Konkursnoj dokumentaciji. Ponuđači su u obavezi da uz ponudu dostave odgovarajuće dokaze o ispunjenosti kriterijuma, na način koji je utvrđen u Konkursnom dokumentacijom. 

3. KRITERIJUM ZA DODELU UGOVORA
Ocena dostavljenih ponuda biće izvršena primenom kriterijuma odnos cene i kvaliteta na sledeći način: 
I. Kvalitet: 90 poena.
I.1. Kvalitet ponuđene medija strategije – 30 poena
I.2. Kvalitet ponuđenog medija plana – 50 poena
I.3. Stručni kapacitet ponuđača (iskustvo angažovanih stručnjaka) – 10 poena
II. Ponuđena cena: 10 poena (cena podrazumeva naknadu za agencijske usluge)

4. PREUZIMANJE KONKURSNE DOKUMENTACIJE
Svi zainteresovani ponuđači mogu preuzeti Konkursnu dokumentaciju sa zvanične internet stranice NALED-a, posredstvom sledećeg linka. Preuzimanje kompletne Konkursne dokumentacije, odnosno dela Konkursne dokumentacije koji sadrži 
detaljan opis usluga koje su predmet nabavke, biće dostupan na zahtev zainteresovanih lica uz zaključenje ugovora o poverljivosti podataka. 

5. JEZIK PONUDE
Ponude moraju biti date na srpskom jeziku.

6. NAČIN DOSTAVLJANJA PONUDA
Ponuda se dostavlja u papirnoj formi ili elektronskim putem, na način utvrđen Konkursnom dokumentacijom. 

7. ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
Ponude moraju biti dostavljene najkasnije do 22.11.2022. godine do 12h.

8. MESTO, VREME I NAČIN OTVARANJA PONUDA
Javno otvaranje dostavljenih ponuda biće obavljeno u prostorijama NALED-a, ul. Makedonska br. 30, Beograd, neposredno nakon isteka roka za dostavljanje ponuda. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati sva zainteresovana lica. 

9. ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE O DODELI UGOVORA 
Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora je 30 dana računajući od dana otvaranja ponuda. Odluka o dodeli ugovora biće dostavljena svim ponuđačima istovremeno. 

10. ROK VAŽENJA PONUDE
Ponuda mora važiti najmanje 30 dana od dana javnog otvaranja ponuda. 

11. KONTAKT OSOBA ZA PRUŽANJE DODATNIH INFORMACIJA I POJAŠNJENJA
Zainteresovani ponuđači mogu zahtevati mejlom dodatne informacije ili pojašnjenja u cilju pripreme ponude najkasnije do 15.11.2022. godine na mejl: j.pantelic@naled.rs

Ova stranica koristi kolačiće kako bismo vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite da pretražujete stranicu, pristajete na korišćenje kolačića.

NASTAVITE SAZNAJTE VIŠE