NALED kontakt centar za podršku primeni zakona


NALED je napravio kontakt centar u cilju pružanja podrške lokalnim samoupravama u primeni nove Uredbe za plaćanje naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine, u čijoj izradi je učestvovao u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine.

Nova Uredba o plaćanju naknade za zaštitu životne sredine, usvojena u decembru 2019. godine utvrđuje kriterijume koji bliže određuju koje to aktivnosti negativno utiču na životnu sredinu ili na fizička lica, a nastaju obavljanjem određenih aktivnosti. Prema ovim kriterijumima se definiše iznos naknada za zaštitu i unapređivanje životne sredine, kao i uslovi za njeno umanjenje.

U okviru svog novoosnovanog Saveza i aktivnih projekata, NALED otvara i pokreće nove teme iz oblasti zaštite životne sredine, istovremeno aktivno pruža podršku Vladi, privredi i lokalnim samoupravama u primeni zakona i pronalaženju najboljih rešenja u ovoj oblasti.

Novosti (status jul 2020.)

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu od 18. jula omogućila elektronsko podnošenje prijava sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine (Eko taksa) na obrascu 1 za 2019. i 2020. godinu. 

Prijave za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine se podnose na sledećem linku: https://lpa.gov.rs/jisportal/eko

Obveznici naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine su preduzetnici i pravna lica koji obavljaju određene aktivnosti koje utiču na životnu sredinu su u obavezi da do 31. jula 2020. podnesu prijavu na portalu za 2020. godinu. 

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu je navela sledeće napomene za unos podataka u prijavu- Obrazac 1: 

  • potrebno je u prijavi navesti period i godinu na koje se prijava odnosi (pošto podatak o periodu nije sastavni deo obrasca),
  • unosi se tačan iznos godišnjeg prihoda iz prethodne godine (ne u hiljadama dinara),
  • u polje „jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji obavlja pretežnu delatnost“ unosi se ukupan broj jedinica lokalnih samouprave, odnosno gradskih opština u kojima obveznik naknade obavlja pretežnu delatnost,
  • prijave za prethodnu 2019. godinu, podnose se za period od 07. do 31. decembra.

Najčešća pitanja i odgovori:

P: Ukoliko organizacija posluje na više opština u Republici Srbiji da li treba da podnosi prijavu svakoj jedinici lokalne samouprave?
O: Ukoliko pravno lice, odnosno preduzetnik posluje na više opština (u smislu obavljanja delatnosti iz izdvojenih poslovnih jedinica) treba da podnosi prijavu svakoj jedinici lokalne samouprave.

P: Da li se u prijavi kod opštine gde nije sedište firme menjaju podaci u poljima od 1.4.1 do 1.4.7 i navode podaci o adresi u opštini gde se vrši prijava ili podaci o mestu sedišta?
O: Prijave treba da sadrže identične podatke. U poljima 1.4.1 do 1.4.7. navode se podaci o adresi i mestu sedišta pravnog lica, odnosno preduzetnika.

P: Ukoliko je privredno društvo u stečaju da li postoji obaveza za podnošenje prijave za utvrđivanje naknade?
O: Ako je privredno društvo u stečaju potrebno je da podnese poresku prijavu. Naime, postoji ograničavajući faktor kod utvrdjivanja obaveze a to je da obaveza ne može biti veća od 0,4% ukupog prihoda obveznika naknade

P: Ukoliko je preduzetnik privremeno odjavio obavljanje delatnosti („zamrzao“) svoju firmu da li ima obavezu za podnošenje prijave za utvrđivanje naknade?
O: : Ako je preduzetnik privremeno odjavio obavljanje delatnosti, a poslovao je deo perioda za koji se podnosi prijava potrebno je da dostavi prijavu, kako bi se obaveza utvrdila srazmerno periodu obavljanja delatnosti.

Ova stranica koristi kolačiće kako bismo vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite da pretražujete stranicu, pristajete na korišćenje kolačića.

NASTAVITE SAZNAJTE VIŠE