Odgovor na osvrt Altiparmakova, Arsića i Ranđelovića

Autori NALED-ove studije „Siva ekonomija u Srbiji 2017“, profesori Gorana Krstić i Branko Radulović, objavili su u časopisu „Ekonomske ideje i praksa“ koji izdaje Ekonomski fakultet u Beogradu članak „Osvrt na osvrt: Kretanje sive ekonomije u Srbiji 2012-2017“. U članku se ukazuje na nedostatke kritičkog osvrta koji je na račun studije izneo autorski tim Milojko Arsić, Saša Ranđelović i Nikola Altiparmakov u Kvartalnom monitoru br. 52.

Kritičari studije nisu sproveli svoju analizu obima sive ekonomije u 2017. godini, ali su na osnovu uprošćenih pretpostavki i kretanja makro-fiskalnih agregata došli do zaključka da je siva ekonomija ostala na približno istom nivou kao 2012.

Uz to, polaze od pogrešne pretpostavke da svako napuštanje sive zone automatski znači prelazak u legalne tokove, zanemarujući mogućnost da se neformalne aktivnosti mogu i ugasiti. Dodatno, poreski jaz izjednačavaju sa sivom ekonomijom iako je reč o različitim pojmovima.

Časopis „Ekonomske ideje i praksa“ je dostupan na internet stranici Ekonomskog fakulteta, a članak možete preuzeti na sledećem linku.