Odgovori na pitanja - Poziv za podnošenje ponuda: PR i marketing podrška na projektima zaštite životne sredine

Na ovoj stranici možete pronaći odgovore na sva pitanja u vezi sa Pozivom za podnošenje ponuda: PR i marketing podrška na projektima zaštite životne sredine koja su pristigla na adresu NALED-a.

 1. Koji je krajnji rok za slanje ponuda i kreativnog zadatka s obzirom na to da je 20. april neradan dan?
  Krajnji rok za dostavljanje ponuda je prvi sledeći radni dan - utorak 21. april, do 12 časova.

 2. Da li sva tri projekta počinju i odvijaju se u isto vreme?
  Projekti imaju različito vreme trajanja i ne počinju u isto vreme, ali aktivnosti definisane opisom posla bi trebalo da se realizuju u narednih godinu dana. Jedan od zadataka odabrane agencije će biti izrada zajedničkog komunikacionog plana - dokumenta koji će objediniti i obezbediti usaglašenost komunikacionih planova za sva tri projekta, uz jedinstveni timeline aktivnosti kako bi se izbegla preklapanja koliko je moguće i postigli sinergetski efekti u komunikaciji.

 3. Da li je poželjno otvaranje novih digitalnih kanala koji bi mogli da se koriste za sva tri navedena projekta?
  Moguće je otvaranje novih digitalnih kanala, ali nije neophodno. Za promociju se mogu koristiti svi postojeći kanali NALED-a (website, Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin).

 4. Jedan od projekata - Upravljanje staklenom ambalažom na Zapadnom Balkanu, pored Srbije se realizuje i u Bosni i Hercegovini i u Makedoniji. Da li je potrebno dati i cene za ova dva tržišta – prilagođavanje komunikacije i sama realizacija?
  Potrebno je dati cene za prilagođavanje komunikacije, dok će se realizacijom kampanje (koja će biti nešto manja po obimu) baviti lokalni partneri na projektu, tako da ovu stavku nije potrebno budžetirati.

 5. Da li je za sam projektni zadatak potrebno dati predlog budžeta ili je to potrebno isključivo za opis posla koji je naveden u Prilogu 2?
  Predlog budžeta je obavezno dati samo za opis posla u Prilogu 2.

 6. Da li je neohodno da video sadržaji i animacije budu uključeni u budžetsku ponudu agencije, budući da isti uključuju troškove trećih lica/strana i da nije uvek moguće, bez dodatnih parametara, predvideti sve troškove?
  Budžetska ponuda treba da sadrži predlog troškova za izradu video sadržaja i 2D animacije u trajanju do pet minuta po proizvodu. Ukoliko je potrebno – možete navesti dodatne parametre koji se odnose na vašu ponudu.. Na NALED-ovom video servisu možete pronaći animacije i testemonijale koji će služiti kao primer prilikom izrade videa za projekte zaštite životne sredine.

 7. Koje je prosečno trajanje predviđenih video animacija, da li su isključivo flat 2D ili postoje drugi zahtevi?
  Video animacije koje su predviđene u okviru projekata Povećanje stopa reciklaže za baterije i sijalice i Upravljanje staklenom ambalažom trebalo bi da budu dužine do pet minuta i da sadrže objašnjenje problema i korak po korak ka razrešenju. Potrebno je da budu flat 2D i nema drugih posebnih zahteva.

 8. Za koje projekte su potrebne video animacije i drugi video sadržaji i da li su potrebne dodatne jezičke verzije za neku od animacija?
  Projekat Povećanje stope reciklaže za baterije i sijalice ima jednu animaciju i pet video testimonijala, isključivo na srpskom jeziku. Projekat Upravljanje staklenom ambalažom na Zapadnom Balkanu ima jednu animaciju za tri tržišta, sa dodatno snimljenim glasom za svako tržište, superima, ispisima, logotipima i sl. kao i titlom za svako od tržišta/jezika. Projekat Odgovorno upravljanje otpadom od hrane nema planirane video sadržaje/animacije. U Opisu posla su precizno definisane aktivnosti za svaki projekat.

 9. Koja je učestalosti i broj tekstova koje treba pripremati za NALED-ov sajt i predviđena frekvencija sastanaka Saveza za zaštitu životne sredine NALED-a za koje treba pisati vesti u sklopu redovnih / cross-cutting zaduženja?
  Okviran broj tekstova za NALED-ov sajt na ovu temu je 10, dok je predviđeni broj ključnih sastanka Saveza za zaštitu životne sredine u roku od godinu dana najviše četiri.

 10. Kolika je planirana dužina trajanja kampanje iz projektnog zadatka (Prilog 1)?
  Kampanja iz zadatka deo je veće kampanje koja je priložena kao komunikacioni proizvod u okviru projekta Upravljanje otpadom od stakla na Zapadnom Balkanu. Kako je u zadatku reč o lokalnoj kampanji namenjenoj građanima LS koja će dobiti specijalan kontejner za sakupljanje stakla (u komunikacionim aktivnostima predviđen je i događaj prilikom uručenja kontejnera), agencije same mogu definisati vremenski period za kampanju iz zadatka.

 11. Da li je poznato koja je to pilot opština u kojoj treba sprovesti kampanju iz projektnog zadatka (Prilog 1)?
  Pilot opštine još uvek nisu odabrane, ali je poznato da će biti manje LS (oko 60.000 stanovnika). Agencija može odabrati lokalnu samoupravu koja se uklapa u zadatak kako bi konkretizovala predloge.

 12. Da li NALED ima podršku resornog ministarstva u realizaciji projekta Upravljanje staklenom ambalažom ?
  Ministarstvo zaštite životne sredine je informisano o projektu, ali saradnja još uvek nije zvanično uspostavljena s obzirom na to da projekat na samom početku. Imajući u vidu dosadašnju saradnju, očekujemo da Ministarstvo podrži projekat koji može dati važan doprinos unapređenju zaštite životne sredine u Srbiji.

 13. Da li projekat Odgovorno upravljanje otpadom od hrane (Food Waste) ima bilo kakvu planiranu aktivnost na digitalnim kanalima ili društvenim mrežama?
  Za projekat Odgovorno upravljanje otpadom od hrane planirane su aktivnosti na društvenim mrežama u okviru podrške pri pripremi i realizaciji radionica. Takođe, sve zanimljive sadržaje, zaključke i rezultate analiza, ključne poruke treba povremeno deliti na mrežama u skladu sa komunikacionim planom. 

 14. Za projekat Povećanje stope reciklaže za baterije i sijalice predviđena je digitalna kampanja na NALED sajtu i društvenim mrežama. Da li to društvene mreže podrazumevaju i content management, da li su predviđeni i postovi za ovaj projekat i da li je već određena frekvencija postovanja ili je to na agenciji da predloži?  
  Na agenciji je da pripremi objave i definiše njihov broj u skladu sa komunikacionim planom koji će biti sastavljen na početku – najmanji broj objava na društvenim mrežama za sve projekte zajedno je jedan nedeljno za Facebook i Linkedin, nekoliko nedeljno za Twitter i nekoliko mesečno za Instagram. Objave treba uskladiti i sa drugim komunikacionim aktivnostima (promotivnim radionicama, događajima, tekstovima na sajtu, gostovanjima u medijima).

 15. Kod projekta Upravljanje staklenom ambalažom na Zapadnom Balkanu, navedena je priprema tekstova za NALED sajt - da li je to na samo na srpskom jeziku? Kao i priprema postova za različite društvene mreže i plan boostovanja (Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram). Koja je frekvencija postova za content management, da li je to nesto što traje neki određeni period ili cele godine i da li se to radi na sva tri jezika?
  Tekstove za NALED sajt treba pripremati samo na sprskom jeziku. Za frekvenciju postovanja važi odgovor iz prethodnog pitanja. Sadržaj postova za društvene mreže je potrebno prilagoditi ostalim jezicima, s tim što će prevod sadržaja biti obezbeđen.

Ova stranica koristi kolačiće kako bismo vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite da pretražujete stranicu, pristajete na korišćenje kolačića.

NASTAVITE SAZNAJTE VIŠE