Otvoreno radno mesto u NALED-u: Savetnik/ca za regulatornu reformu

NALED raspisuje konkurs za poziciju Savetnika/ce za regulatornu reformu u Beogradu.

Glavna zaduženja:

 • Kroz redovan kontakt sa privredom učestvuje u analizi i definisanju problema u primeni propisa iz oblasti hrane, poljoprivrede i zdravstva
 • Koordinira pri definisanju zajedničkog stava članica NALED-a iz oblasti hrane, poljoprivrede i zdravstva, predlaže nacrte stavova i dokumenata, kao i prioritete u radu rada Saveza za hranu i poljoprivredu i Saveza za zdravstvo
 • Tumači propise iz oblasti hrane, poljoprivrede i zdravstva, definiše i zagovara predloge za unapređenje propisa i njihovu bolju primenu, u svim fazama izrade propisa
 • Organizuje aktivnosti dva Saveza kroz redovne sastanke i okrugle stolove
 • Prati i izveštava članove o izmenama propisa na nacionalnom i nivou EU, uključujući proces usklađivanja nacionalnog zakonodavstva sa acqui-je EU i implementaciju
 • Uspostavlja i održava kontakte sa predstavnicima državnih institucija, partnerskim organizacijama, opštinama i konsultantima 
 • Upravlja donatorskim projektima koje sprovodi NALED, iz oblasti poljoprivrede i zdravstva, koordinira i sprovodi aktivnosti i priprema izveštaje
 • Pruža stručnu podršku za sprovođenje drugih projekta i izradu publikacija i dokumenata iz delokruga rada NALED-a i učestvuje u pripremi dokumenata iz oblasti poljoprivrede, hrane, zdravstva, administrativnih procedura i drugih oblasti
 • Pruža stručnu podršku u razvoju softvera i drugih IT rešenja za primenu u oblasti poljoprivrede

Profil kandidata:

 • Visoka stručna sprema, prednost imaju kandidati sa završenim medicinskim, farmaceutskim ili veterinarskim fakultetom’’
 • Najmanje 10 godina relevantnog radnog iskustva u u oblasti poljoprivrede i zdravstva, kao i prethodno iskustvo od najmanje 5 godina u radu na primeni i analizi propisa
 • Proaktivni pristup radu, želja za promenama, timski duh i kritičko mišljenje.


Zainteresovani kandidati treba da dostave motivaciono pismo na engleskom jeziku i CV sa kontaktima najmanje dve referentne osobe na mejl: posao@naled.rs, najkasnije do 31.07.2019. Biće kontaktirani samo oni kandidati koji uđu u uži izbor. Lični podaci kandidata koji dostave prijavu biće zadržani u HR bazi NALED- a u svrhu kontaktiranja usled potencijalne potrebe radnog angažovanja.