Stručni forum: Tretman otpadnih voda i vode za piće - Najbolje prakse iz Izraela


U sredu, 19. juna od 10h u zgradi Skupštine AP Vojvodine, Ambasada Izraela u saradnji sa NALED-om organizuje međunarodni stručni forum Tretman otpadnih voda i vode za piće - Najbolje prakse iz Izraela. 

Tom prilikom biće održan stručni skup o upravljanju i ponovnoj upotrebi otpadnih voda u Vojvodini, kao važnom stubu održivog razvoja i zaštite životne sredine.

Događaj će svečano otvoriti predsednik Pokrajinske Vlade Igor Mirović, nakon čega će uslediti diskusija o efikasnom planiranju projekata i najčešćim modelima finansiranja sa resornim institucijama iz Srbije, uz predstavljanje iskustava i najboljih praksi iz Izraela kao jedne od vodećih svetskih zemalja u oblasti upravljanja vodama, i najmodernijih trendova u prečišćavanju voda za upotrebu u poljoprivredi i domaćinstvima.

Pogledajte profile kompanija koje će učestvovati na međunarodnom stručnom forumu:

Danbar  - prezentacija
Danbar - profil kompanije

Amiad - prezentacija
Amiad - profil kompanije

Neoplast - prezentacija
Neoplast - profil kompanije
Aqwise - prezentacija
Aqwise - profil kompanije
DHV MED - prezentacija
DHV MED - profil kompanije
Avital - prezentacija
Avital - profil kompanije
exim-bank-logo.jpg

Prezentacija - Shimon Tal, upravljanje vodama u Izraelu