Podrška inspekcijskom nadzoru

NALED je u junu 2017. u saradnji s Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave i uz podršku EBRD-a formirao stručni tim – Jedinicu za podršku Koordinacionoj komisiji za inspekcijski nadzor, koja sistemski vodi reformu inspekcija i ima za cilj da obezbedi:

  • održivo funkcionisanje Koordinacione komisije za inspekcijski nadzor (Vladino telo koje je zaduženo za usklađivanje i unapređenje planiranja i sprovođenje inspekcijskog nadzora u Republici Srbiji)
  • koordinaciju i sprovođenje Akcionog plana za reformu inspekcija

Za manje od godinu dana Jedinica je oživela i obezbedila održivu saradnju svih inspekcijskih organa i pripremila izmene 83 propisa u cilju usaglašavanja sa krovnim zakonom o inspekcijama.

U saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave Jedinica je pripremila prvi Info list o pravima i obavezama privrednih subjekata u redovnom inspekcijskom nadzoru koji služi kao koristan i praktičan vodič i za privrednike i za inspekcije. Dokument je formalno usvojen i od strane Koordinacione komisije.

Koordinaciona komisija uz pomoć Jedinice priprema se za primenu e-inspektora - jedinstvene elektronske platforme za planiranje i upravljanje inspekcijskim nadzorom koja bi trebalo da doprinese većoj efikasnosti i transparentnosti rada inspekcija, kao i njihovoj boljoj međusobnoj koordinaciji. Jedinica je zadužena i za kompletno vođenje sajta inspektor.gov.rs na kojem se mogu pronaći sve relevantne informacije u vezi sa radom Komisije i svih inspekcija u Srbiji.

 

U okviru projekta Unapređenje kapaciteta inspekcija, prekršajnih sudova i privrede, koji sprovodi NALED uz podršku Holandskog fonda za regionalno partnerstvo / MATRA, koordinaciona komisija za inspekcijski nadzor usvojila je smernice za primenu Sporazuma o priznanju prekršaja i o dokazivanju prekršaja i krivice u domenu sive ekonomije. Time je omogućeno da prekršioci zakona dobiju umanjenje kazne dok će država osigurati efikasnije sankcionisanje, a prekršajni sudovi biće značajno rasterećeni. Novi institut u početku će se primenjivati na prekršaje koje utvrde Tržišna inspekcija i Inspektorat za rad.

Dvogodišnji projekat daće značajan doprinos realizaciji Sporazuma o saradnji Koordinacione komisije za inspekcijski nadzor i Udruženja sudija prekršajnih sudova.

 

NALED, uz podršku Norveške ambasade i u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouoprave (MDULS), sprovodi projekat Jačanje inspekcijskog, upravnog i upravno-sudskog nadzora nad inspekcijskim nadzorom. Clj projekta je jačanje kapaciteta organa koji vrše nadzor nad inspekcijskm nadzorom: Upravni inspektorat, drugostepeni organi, unutrašnja kontrola inspekcije i Upravni sud. Sačinjeno je više od 40 pravnih mišljenja povodom dilema u praksi drugostepenih i inspekcijskih organa, pružena je stručna pomoć u pripremi različitih propisa, a kroz obuke/radionice se jačaju kapaciteti korisnika projekta.

U sklopu projekta, pripremljena su i  na Koordinacionoj komisiji usvojeni dokumenti, koji se mogu pronaći na internet stranici Koordinacione komisije za inspekcijski nadzor.

Ova stranica koristi kolačiće kako bismo vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite da pretražujete stranicu, pristajete na korišćenje kolačića.

NASTAVITE SAZNAJTE VIŠE