Grow Small - Promovisanje ekonomskog razvoja kroz mere podrške održivosti malih i mikro preduzeća

Oblast: Razvoj preduzetništva
Donator: Ambasada Velike Britanije
Period realizacije: jun 2021 – mart 2022.

Grow Small program promoviše ekonomski razvoj putem mera podrške za mala i mikro preduzeća u saradnji sa Kabinetom predsednice Vlade, Ministarstvom privrede i Ministarstvom finansija uz učešće partnera iz privatnog i civilnog sektora.  

Ciljevi i aktivnosti

Cilj projekta je da se srpskim preduzetnicima i mikro-preduzećima poboljša pristup i poveća svest o kapacitetima i savetodavnim inicijativama kroz virtuelni Entrepreneurial hub (Preduzetnički portal) i omogući razumevanje novih reformskih inicijativa.

  • Procenjene potrebe i izazovi u sektoru preduzetništva i mikropreduzetništva                                                                             
    Biće sprovedena analiza potreba preduzetnika i mikro-preduzetnika u vezi tema i funkcija koje će biti deo Entrepreneurial hub/Preduzetničkog portala, sa akcentom na pregled infomacija i uputstava za lakše korišćenje e-usluga i ostalih digitalnih alata koji omogućavaju lakše i brže izvršenje poslova.
  • Podizanje svesti preduzeća i mikropreduzeća o mogućnostima e-usluga (e-trgovina), donošenja i primene novih zakona (e-fakture)
    U okviru projekta biće organizovan niz obuka i treninga za preduzeća radi lakšeg razumevanja pojedinih propisa, kao i primene istih. Takođe, tokom trajanja projekta biće organizovan i Digitalni karavan u 10 lokalnih samouprava koji će mapirati i pružiti podršku malim preduzetnicima u Srbiji u pogledu registracije svog poslovanja Google maps i Google My Business kako bi doprineli njihovoj većoj vidljivosti i mogućnostima primene e-trgovine. Ovom akcijom će prvenstveno biti ciljani i mobilizovani oni subjekti koji nemaju veštine i/ili znanja da to rade sami, omogućavajući stanovnicima ili posetiocima kojima su potrebne usluge/proizvodi da pronađu ova preduzeća.
  • Virtuelni preduzetnički portal / Entrepreneurial hub
    Projektom je predviđeno i pokretanje interaktivne platforme radi pružanja konstruktivne podrške mikro i malim preduzećima. Portal će biti mesto za sve korisne informacije, kao i razmenu informacija na odabrane teme koje će biti definisane nakon inicijalnog istraživanja. Takođe, sekcija sa najčešće postavljenim pitanjima i naprednom pretragom portala omogućiće lakše snalaženje i preglednost. Registrovanim korisnicima biće omogućen i pristup različitim edukativnom materijalima i mogućnošću za pokretanja raznih inicijativa radi unapređenja pristupa informacijama, kao i ostvarivanja efikasnog i lakše poslovanja za mikro i mala preduzeća i preduzetnike.

Untitled design - 2021-07-12T153936.503.png

Ova stranica koristi kolačiće kako bismo vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite da pretražujete stranicu, pristajete na korišćenje kolačića.

NASTAVITE SAZNAJTE VIŠE