Obezbeđivanje boljeg pristupa finansijama za MSP

Donator: USAID -  ACDI/VOCA
Partneri: Fond za razvoj, jedinice lokalne samouprave
Korisnici: mali i veliki privredni subjekti, lokalna preduzeća
Period realizacije: 3. avgust 2023 – 3. avgust 2024.

Iako banke nemaju problema sa likvidnošću i teoretski postoje dovoljna sredstva za podršku malim i srednjim preduzećima, u praksi banke bi radije odobrile gotovinski kredit građaninu nego isti iznos novca malom preduzetniku. Striktna politika upravljanja rizikom koju primenjuju banke stvara prepreke za mala i srednja preduzeća u efikasnom pristupu finansiranju. Zbog toga projekat ”Providing better access to finance for SMEs” ima za cilj jačanje malih i srednjih preduzeća kroz unapređenje pristupa finansijama, i to putem razvoja dva nova programa Fonda za razvoj.

Program lokalnog razvoja: Lokalne samouprave vidimo kao važan akter kada je u pitanju podrška lokalnim preduzećima. Međutim, JLS se najčešće odlučuju da koriste svoj budžet za dodelu grantova preduzećima, što je dosta skup mehanizam za podršku. Ako bi se ova sredstva udružila sa sredstvima Fonda za razvoj, verujemo da bi ova vrsta programa imala bolje efekte. Stoga ćemo u saradnji sa Fondom za razvoj kreirati novi program Fonda gde će lokalne samouprave moći da udružuju sredstva sa Fondom u cilju finansiranja lokalnih preduzeća/MSP.

Program garancija: MSP, zbog prirode svoje forme poslovanja često ostaju van domašaja bankarskih kredita. Naime, tržište bankarskih garancija u Srbiji je decentralizovano, zbog čega mala preduzeća često ne uspevaju da dobiju informacije o tome koje su im garancijske šeme na raspolaganju. Stoga ćemo u saradnji sa Fondom za razvoj kreirati nov program garantnih šema.

Ciljevi i rezultati:

Opšti cilj
je jačanje malih i srednjih preduzeća kroz unapređenje pristupa finansijama.

Specifični cilj
je unapređenje i diversifikovanje izvora finansiranja dostupnih za mala i srednja preduzeća, u saradnji sa Fondom za razvoj i lokalnim samoupravama, putem pilotiranja Programa garancija i Programa lokalnog razvoja.

Ključne projektne aktivnosti:

  • Sprovedena analiza, sa preporukama za unapređenje programa Fonda, uz predlog uključivanja novih programa, pilotiranje/testiranje potencijalnih novih programa i/ili modifikaciju postojećih uz ocenu očekivanih efekata predloženih unapređenja ključnih programa Fonda.
  • Razvijena dva nova programa Razvojnog fonda: Program garancija i Program lokalnog razvoja
  • Pripremljeni i pokrenuti javni pozivi za programe sa svom potrebnom dokumentacijom za prijavu(je).
  • Unapređen digitalni alat Razvojnog fonda kako bi omogućio korisnički prijateljne online prijave za ova dva nova programa.
  • Promocija i diseminacija informacija: Organizovana konferencija za lansiranje novih javnih poziva i predstavljanje ključnih dostignuća projekta;
  • Najmanje tri info dana u Beogradu, Novom Sadu i Nišu organizovana kako bi se predstavili novi programi.

Ova stranica koristi kolačiće kako bismo vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite da pretražujete stranicu, pristajete na korišćenje kolačića.

NASTAVITE SAZNAJTE VIŠE