Podrška razvoju nacionalnog programa za eZdravlje i digitalizaciji zdravstva

Donator: CHISU projekat, finansiran od strane USAID
Period realizacije: avgust 2022 - mart 2022.

Kako bi Vlada Srbije ostvarila planirane reforme u oblasti digitalizacije, formirano je Koordinaciono telo za digitalizaciju u zdravstvenom sistemu, kao i Radna grupa za izradu nacionalnog programa razvoja eZdravstva i Akcionog plana za digitalizaciju zdravstva.

U radu Koordinacionog tela i Radne grupe, NALED pruža stručnu podršku. Kako bi se pripremio nacrt Programa i akcionog plana, projektom su predviđene dve radionice za članove Radne grupe. Dodatno, projektom je planirana priprema Analize efekata ovog Programa, koja je obavezni element Programa u skladu sa Zakonom o planskom sistemu.

Drugi deo projekta predstavlja promocija portala eZdravlje (www.e-zdravlje.gov.rs). Portal eZdravlje predstavlja jedinstveno mesto na kome pacijenti imaju uvid u svoje zdravstvene podatke, odnosno elektronski zdravstveni karton, zatim uvid u sve vrste izveštaja, direktno zakazivanje pregleda kod izabranog lekara opšte prakse i uvid u listu prepisanih recepata.

Ciljevi i aktivnosti:

  • Ciljevi radionica su:
    • Diskusija i formulacija ciljeva Programa digitalizacije u zdravstvenom sistemu,
    • Definisanje Nacrta Programa i Akcionog plana sa ciljevima i merama, na osnovu prikupljenih komentara, kao i definisanjem institucija nadležnih za sprovođenje Programa;
  • Analiza efekata javne politike u cilju identifikovanja potencijalnih efekata i posledica izrađenog Programa i Akcionog plana eZdravstva;
  • Priprema i distribucija promotivnog materijala u vidu korisničkog uputstva za portal eZdravlje koji se dostavlja zdravstvenim institucijama Republike Srbije.

Ova stranica koristi kolačiće kako bismo vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite da pretražujete stranicu, pristajete na korišćenje kolačića.

NASTAVITE SAZNAJTE VIŠE