Podsticanje proizvodnje energije iz sopstvenih izvora i poboljšanje položaja kupaca-proizvođača

Donator: USAID Better energy
Partneri: Ministarstvo rudarstva i energetike
Korisnici: građani, privreda 
Period realizacije: 
januar 2023. – jun 2023.

Poslednjih godina, potreba za uspostavljanjem održivog razvoja značajno je podstakla državu da se okrene energetskoj tranziciji i promociji sektora OIE (obnovljivi izvori energije). Država je jasno pokazala svoju odlučnost da se okrene zelenim izvorima energije donošenjem Zakona o obnovljivim izvorima energije 2021. godine, izmenama Zakona o energetici i donošenjem niza podzakonskih akata, čime su stvoreni preduslovi za proizvodnju energije za sopstvene potrebe, uvođenjem novog instituta ,,Prosumera). 

Pod prosumerom se smatra krajnji kupac električne energije koji ima pravo da izgradi proizvodni objekat i proizvodi električnu energiju za svoje potrebe, da je skladišti i prodaje višak električne energije, tj. isporučiti ga u prenosni, distributivni ili zatvoreni distributivni sistem. 

Ideja da prosumeri aktivno učestvuju na tržištu električne energije samostalno donoseći odluke na osnovu proizvodnje, potrošnje i uskladištene električne energije doprinosi i uštedi za čitavu društvenu zajednicu, jer veće korišćenje OIE doprinosi očuvanju životne sredine i smanjuje gubitke u mreži, pored davanja značajnog doprinosa energetskoj bezbednosti zemlje i stabilnosti energetskog sistema. 

Mnogi privrednici sve više žele da smanje svoj uticaj na ukupnu količinu emitovanih gasova koji doprinose efektu staklene bašte, pa se odlučuju na prelazak na korišćenje električne energije iz obnovljivih izvora energije za potrebe svog poslovanja. Jedan od načina da se to postigne je putem korporativnog ugovaranja o otkupu električne energije.   

S obzirom da je pojam kupac-proizvođač- prosumer nov u našem pravnom sistemu, otvaraju se mnoga pitanja. Na neka pitanja ukazala je i praksa onih koji su želeli da se okušaju kao prosumeri na tržištu električne energije, što je prepoznala analiza koju je sproveo USAID program Better Energy, koja je ukazala na izazove u vezi sa tehničkim pitanjima vezanim za primenu ovog pojma u praksi, zatim način obračuna pristupa sistemu i stvarne cene energije 

NALED je, kao član radnih grupa za izradu regulatornog okvira u oblasti obnovljivih izvora energije, dobio pismo podrške od Ministarstva rudarstva i energetike da kroz analitički proces preispita poreski tretman prosumera i definiše preporuke za unapređenje finansijskog i pravnog okvira. 

Ciljevi i rezultati 

U pogledu unapređenja položaja kupca-proizvodjača potrebno je izraditi analizu kojom će se identifikovati nedostaci koje je potrebno u regulativi ispraviti, kako bi prosumeri znali unapred pod kojim uslovima će se vršiti razmena energije sa snabdevačima, kako bi se eliminisala dvostruka plaćanja, kao što su npr. troškovi pristupa sistemu za male potrošače koji postaju prosumeri i kako bi se eliminacijom suvišnih birokratskih i pravnih procedura podstakli zainteresovani građani i privreda da što više sami proizvode energiju koju troše, postavljanjem solarnih panela. 

Na osnovu preporuka iz analize, biće ogranizovani sastanci sa nadležnim ministarstvima i institucijama gde ćemo zagovarati izmene i dopune postojećih podzakonskih akata na u cilju unapređenja položaja prosumera i podsticanje fizickih, pravnih lica i stambenih zajednica da koriste ovaj vid zelene energije u skladu sa preporukama iz analize. 

Opšti cilj: Povećanje broja ukupno registrovanih prosumera do kraja 2023. godine 

Specifični ciljevi: 

  • Angažovanje Vlade ili nadležnih ministarstava u dijalogu za promenu propisa i/ili prakse u skladu sa preporukama NALED-a; 
  • Poboljšana finansijska i ekonomska predvidljivost pozicije prosumera;

Očekivani ishodi: 

  • Analiza sa preporukama o poreskom tretmanu prosumera;
  • Pripremljeni predlozi/nacrti zakona za izmene relevantnih propisa i/ili prakse na osnovu rezultata Analize i zaključaka sa sastanaka sa zainteresovanim licima;
  • Podnesene inicijative donosiocima odluka, u cilju zalaganja za date preporuke;
  • Pripremljene relevantne preporuke u NALED-ovoj Sivoj knjizi;

Ova stranica koristi kolačiće kako bismo vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite da pretražujete stranicu, pristajete na korišćenje kolačića.

NASTAVITE SAZNAJTE VIŠE