Reforma neporeskih prihoda

Oblast projekta: Poreski i neporeski nameti
Donator:
USAID
Partneri: Partner Solutions, KPMG, Institut Mihajlo Pupin
Period realizacije: septembar 2019 – januar 2022.
Portal:
parafiskali.rs, jpd.rs/mesec-parafiskala

Preuzimanje:
Koncept reforme parafiskalnih nameta
Info list o reformi neporeskih nameta - jun 2021.
Info list o reformi neporeskih nameta - decembar 2021.
Predlog reforme naknada za životnu sredinu
Analiza lokalnih administrativnih taksi

Projekat za reformu neporeskih prihoda realizovan je u dvogodišnjem periodu kao nastavak reformskih aktivnosti usmerenih na ukidanje parafiskalnih nameta i unapređenje transparentnosti i predvidivosti svih neporeskih dažbina, prvenstveno taksi i naknada za korišćenje javnih dobara koje republički, pokrajinski i lokalni organi i institucije naplaćuju privredi i građanima.

Ciljevi i aktivnosti
Osnovni cilj projekta je unapređenje uslova poslovanja, ostvarivanje održivog privrednog razvoja i povećanje standarda građana. Posebni ciljevi na kojima su se zasnivale projektne aktivnosti su povećanje transparentnosti i predvidivosti neporeskih dažbina i dalje smanjenje administrativnog i finansijskog opterećenja privrednih subjekata i građana, ali i korisnika javnih sredstava svih nivoa vlasti koji ove dažbine naplaćuju.

U skladu sa postavljenim ciljevima realizovane su sledeće programske aktivnosti:

  • Popisani su propisi (zakoni i podzakonska akta) kojima su ustanovljene neporeske dažbine, na republičkom, pokrajinskom i lokalnom nivou;
  • Analizirane su i reklasifikovane dažbine u skladu sa njihovom stvarnom fiskalnom prirodom (na taksu, naknadu za korišćenje javnog dobra ili porez);
  • Date su preporuke za smanjenje, spajanje srodnih dažbina ili, u određenim slučajevima, njihovo ukidanje;
  • Izrađen je registar popisanih neporeskih dažbina svih nivoa vlasti;
  • Pripremljeni su predlozi za institucionalizaciju registra, izmenu važeće metodologije za obračun visine taksi i jedinstveni model Odluke o lokalnim administrativnim taksama za sve jedinice lokalne samouprave;
  • Izrađeni predlozi za jačanje kapaciteta Ministarstva finansija;
  • Uspostavljen je javno-privatni dijalog organizovanjem konsultacija, okruglih stolova, sastanaka i konferencije sa svim relevantnim stejkholderima – Ministarstvom finansija, privredom, lokalnim samoupravama, poslovnim udruženjima, itd;
  • Rezultati i preporuke za reformu  neporeskih prihoda promovisani su na portalu parafiskali.rs i jpd.rs/mesec-parafiskala.

Ova stranica koristi kolačiće kako bismo vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite da pretražujete stranicu, pristajete na korišćenje kolačića.

NASTAVITE SAZNAJTE VIŠE