Reforma upisa u katastar

Donator: Good Governance Fund (GGF)
Partneri: Ambasada Ujedinjenog kraljevstva, PwC Serbia
Korisnici: Republički geodetski zavod i Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstvo pravde
Period realizacije prve faze:
oktobar 2018 – april 2019.
Portal: http://upisnepokretnosti.rs/

NALED je pokrenuo projekat Reforma postupka upisa u katastar u saradnji sa GGF-om kao odgovor na neefikasan i dugotrajan proces upisa nepokretnosti u Katastar sa suvišnom papirologijom i mnogo odlazaka na šaltere. Katastarska služba, Republičkog geodetskog zavoda, nije mogla da obradi sve predmete zbog složene procedure, a građani su u više iteracija završavali upis nepokretnosti u katastar zbog odlazaka na više različitih šaltera za podnošenje različite dokumentacije.

Ciljevi i rezultati
Cilj reforme katastra je lakši, efikasniji i sigurniji postupak upisa i uspostavljanje tačne i potpune evidencije o nepokretnostima u Srbiji.
Projekat je rešio softversko povezivanje različitih institucija, izgradnju njihovih kapaciteta za razmenu elektronskih dokumenata, i omogućio građanima i privredi da registruju prava, odnosno promene nad pravima nad nepokretnostima na lakši, transparentniji i efikasniji način.

Ključne novine i prednosti za građane i privredu:
Novim Zakonom o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova uveden je jednošalterski, elektronski sistem za upis nepokretnosti preko javnih beležnika – eŠalter čime je smanjen broj procedura i poseta šalterima sa šest na samo jednu posetu javnom beležniku.
U prvih šest meseci primene elektronskog sistema eŠalter, građani i privreda podneli su preko javnih beležnika čak 130.000 zahteva za upis u katastar. Procenat elektronskih zahteva za samo pola godine dostigao je već 40% u ukupnom broju postupaka pred Republičkim geodetskim zavodom.

  • Prosečno vreme za rešavanje predmeta smanjeno je sa 25 na 5 dana.
  • Ukinuta je obaveza pribavljanja izvoda iz lista nepokretnosti već uvid u status nepokretnosti elektronski i besplatno vrši javni beležnik po službenoj dužnost.
  • Nepokretnost koju supružnici steknu zajedničkim radom tokom braka automatski se upisuje kao zajednička svojina.
  • Omogućena je prijava poreza na imovinu elektronskim putem preko javnog beležnika.
  • Održane obuke za više od 2200 službenika nadležnih organa (katastra nepokretnosti, poreskih organa, jedinica lokalnih samouprava).
  • Unapređeni su i povezani elektronski sistemi Ministarstva pravde, RGZ-a i Poreske uprave radi razmene informacija i dokumenata.
  • U okviru projekta napravljena je web stranica upisnepokretnosti.rs i kontakt centar za građane.

Ova stranica koristi kolačiće kako bismo vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite da pretražujete stranicu, pristajete na korišćenje kolačića.

NASTAVITE SAZNAJTE VIŠE