I Kvartalni izveštaj 2021 - svetionik regulatorne reforme

Autor: Izvršna kancelarija Oblast: Regulatorna reforma Datum: 28.04.2021. Preuzimanje: I Kvartalni izveštaj 2021.pdf

PROPISI USVOJENI U I KVARTALU - Podsticanje preduzetništva, zapošljavanja i fer konkurencije

U oblasti preduzetništva, zapošljavanja i fer konkurencije u proteklom kvartalu zabeležena je regulatorna aktivnost slabijeg intenziteta.

Kako bi se nastavio rad na suzbijanju sive ekonomije, Vlada je januara 2021. formirala novo Koordinaciono telo za suzbijanje sive ekonomije ("Sl. glasnik RS", br. 6/2021 od 29.01.2021.), kojim, kao i do sada predsedava ministar finansija, dok je zamenik predsednika ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a članovi su ministarka privrede, ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija, ministarka državne uprave i lokalne samouprave, ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, ministarka pravde i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Prvi sastanak Koordinacionog tela održan je 17. februara 2021. godine, kada je usvojen Izveštaj o sprovođenju Nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije za period 2019-2020, prema kome je 71,3% aktivnosti i mera u potpunosti ili delimično sprovedeno.

Vlada RS je krajem marta usvojila podzakonske akte za Zakon o fiskalizaciji ("Sl. glasnik RS", br. 153/2020 od 21.12.2020.) koji je usvojen decembra 2020. godine i čija će puna primena početi 1. januara 2022. godine, kada prestaje da važi Zakon o fiskalnim kasama ("Sl. glasnik RS", br. 135/2004 i 93/2012). Stupanjem na snagu Zakona o fiskalizaciji biće omogućeno dostavljanjе podataka o izdatim fiskalnim računima Porеskoj upravi u rеalnom vrеmеnu, u trеnutku promеta na malo. Podzakonski akti obuhvataju dve uredbe i šest pravilnika, koji su objavljeni u Službenom glasniku.

U cilju preciziranja obuhvata fiskalizacije, doneta je Uredba o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja ("Sl. glasnik RS", br. 32/2021) (koja se primenjuje od 1. januara 2022.),  čime se sužava krug delatnosti koje će biti oslobođene obaveze evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja u odnosu na postojeće rešenje propisano Uredbom o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase. Privilegiju da ne evidentiraju promet preko fiskalnih kasa gube frizeri, kozmetičari, pogrebnici, razni majstori i većina preduzetnika-paušalaca koji sada ne moraju da imaju ove uređaje. Takođe, fotografi, kladionice, galerije, oni koji se bave raznim sportskim delatnostima takođe sada postaju obveznici fiskalizacije.

Delatnosti koje od 1. januara 2021. neće biti obuhvaćene fiskalizacijom obuhvataju: prodaja sopstvenih poljoprivrednih proizvoda na pijačnim tezgama i sličnim objektima, prodaja električne energije, grejanja, gasa, vode. Osim toga, delatnosti poput gradskog, prigradskog i taksi prevoza, uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju, poštanske aktivnosti javnog servisa, telekomunikacione usluge, finansijske usluge (osim osiguranja i penzijskih fondova), osiguranje, reosiguranje i penzijski fondovi, osim obaveznog socijalnog osiguranja, pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga i osiguranju, pravni poslovi izuzev aktivnosti javnih beležnika i izvršitelјa, veterinarske delatnosti, obavezno socijalno osiguranje, obrazovanje (izuzev delatnosti iz grane 85.5 – ostalo obrazovanje), zdravstvene delatnosti - zdravstvene usluge koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, socijalna zaštita sa smeštajem i bez smeštaja i delatnost verskih organizacija, ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca i ostale uslužne delatnosti poput čistača cipela, nosača, lica za naplatu parkinga. Ovakvim obuhvatom i dalje je ostavljen dosta širok krug delatnosti koje neće biti obveznici fiskalizacije, te je naš stav da se u cilju suzbijanja sive ekonomije, treba ponovo razmotriti ova lista, odnosno proširiti krug obveznika.   

Kako bi se bliže definisale vrste fiskalnih uređaja, njihovo korišćenje, pristup i eventualni prekid internet veze, doneta je i Uredba o obliku i sadržini registra elemenata elektronskih fiskalnih uređaja, vrstama elektronskih fiskalnih uređaja, načinu njihovog korišćenja i odobravanja, automatskoj obustavi rada elektronskog fiskalnog uređaja, pojedinostima alternativnog pristupa stalnoj internet vezi i načinu uvida u podatke dostavljene Poreskoj upravi ("Sl. glasnik RS", br. 32/2021) (koja se primenjuje od od 1. jula 2021.).

Doneto je i šest pravilnika, kojim se bliže određuje postupanje po Zakonu, gde je detaljno opisana procedura izdavanja bezbednosnog elementa, prijavljivanja podataka o poslovnom prostoru i načinu generisanja oznake poslovnog prostora, način provere fiskalnih računa, ali i dostavljanje podataka sa računa Poreskoj upravi, kao i način čuvanja i zaštite podataka u internoj memoriji elektronskog fiskalnog uređaja. Doneti su sledeći pravilnici:

Vlada RS je februara 2021. usvojila Uredbu o utvrđivanju programa direktnih davanja iz budžeta Republike Srbije privrednim subjektima u privatnom sektoru u cilјu ublažavanja ekonomskih posledica prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2021 od 12.02.2021.), čime je obezbeđen treći paket ekonomskih mera pomoći privredi i građanima, ukupne vrednosti od 249 milijardi dinara.

Treći paket mera podrazumeva isplatu tokom tri meseca - po polovinu minimalne zarade za zaposlene kao i sektorsku pomoć. Ovog puta će na pomoć moći da računa dodatnih 300 000 zaposlenih u velikim preduzećima, zajedno sa 1 050 000 zaposlenih u srednjim, malim i mikro preduzećima.

Sektori ugostiteljstva, turizma i rent a car uz tri polovine minimalca dobiće i još jednu celu minimalnu zaradu, a Uredbom o utvrđivanјu programa rasporeda i korišćenјa subvencija za podršku radu ugostiteljske i turističke privrede zbog poteškoća u poslovanјu prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2 ("Sl. glasnik RS", br. 11/2021 od 12.02.2021.), utvrđen je raspored i korišćenje subvencija za podršku radu ugostiteljske i turističke privrede u ukupnom iznosu od 2 milijarde dinara. U cilju pružanje podrške turističkim vodičima i turističkim pratiocima doneta je i Uredba o utvrđivanju programa rasporeda i korišćenja subvencija za podršku radu turističkih vodiča i turističkih pratilaca zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2 ("Sl. glasnik RS", br. 23/2021 od 16.03.2021.).

Prijava za sredstva podrške je počela 1. marta, a prva isplata se očekuje tokom aprila, druga tokom maja, a treća tokom juna meseca. Kada je reč o uslovima za korišćenje mera, kao i kod prethodnog paketa mera, poslodavci imaju obavezu da ne smanjuju broj zaposlenih za više od 10% u periodu od tri meseca od isplate poslednjeg direktnog davanja. Takođe, preduzeća koja dobiju pomoć od države nemaju pravo na isplatu dividendi.

Do sada je Vlada  RS kroz tri paketa pomoći, izdvojila 953 milijarde dinara kao podršku privredi i građanima, odnosno približno osam milijardi evra, što uključuje i šemu bankarskih zajmova za MSP sa garancijom države.

Donošenjem izmena i dopuna Zakona o porezu na dohodak građana, ("Sl. glasnik RS", br. 153/2020 od 21.12.2020.) od 21. decembra 2020. godine, počev od  1. januara 2021. godine povećan je neoporezivi iznos zarade sa 16.300 na 18.300 dinara, čime je povećana progresivnost oporezivanja i smanjeno opterećenje, naročito najnižih zarada. Izmenama Zakona je produžen i period primene postojećih olakšica za zapošljavanje novih lica koje se odnosе na povraćaj dеla plaćеnog porеza po osnovu zaradе novozaposlеnog lica od 65 do 75 odsto, u zavisnosti od broja novozaposlеnih.

 

Ova stranica koristi kolačiće kako bismo vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite da pretražujete stranicu, pristajete na korišćenje kolačića.

NASTAVITE SAZNAJTE VIŠE