Kvalitet regulatornog okruženja u Srbiji 2021/22

Autor: Jelena Bojović, Miloš Jovanović, Jelena Rančić, Milica Anđelković Đoković Oblast: Regulatorna Reforma Datum: 29.06.2022. Preuzimanje: RIS_Izveštaj_2021_2022.pdf

Uvodna reč i metodološki okvir

UVOD

Informacije o regulativi i izmenama propisa od presudne su važnosti za privredne subjekte, s obzirom da kroje pravila poslovanja na tržištu. Stvaranje poslovnog okruženja stimulativnog za razvoj privrede podrazumeva ispunjavanje nekoliko bitnih preduslova među kojima su ključni: predvidivost i stabilna ekonomska politika bez čestih i naglih promena i veća pravna sigurnost koja se ogleda u doslednoj primeni zakona, efikasnoj administraciji i transparentnoj komunikaciji sa državnim organima. Upravo zbog toga, NALED je formulisao Regulatorni indeks Srbije – RIS sa ciljem da pruži uvid i članovima i široj javnosti u način i kvalitet donošenja i sprovođenja propisa u Srbiji.

 

RIS se sastoji iz šest komponenti, a svaka od njih prati određenu fazu donošenja zakona:

  1. Plan izmene i donošenja zakona, koji bi trebalo da obezbedi predvidivost izmena zakonskog okvira u Republici Srbiji (Komponenta 1);
  2. Analize efekata pre donošenja propisa (ex ante analize), koje doprinose utemeljenosti odluka, odnosno donošenju propisa sa najboljim odnosom troškova i koristi (Komponenta 2);
  3. Kvalitet uključivanja zainteresovanih strana, koji pokazuje nivo transparentnosti postupka pripreme i donošenja zakona (Komponenta 3);
  4. Način implementacije zakona, pre svega efikasnost i ažurnost donošenja podzakonskih akata koji omogućavaju operativno sprovođenje propisa (Komponenta 4);
  5. Otvorenost institucija tokom implementacije zakona, kojim se pokazuje da li su i koliko institucije otvorene za rešavanje nedoumica u vezi zakona u njihovoj nadležnosti tokom sprovođenja propisa (Komponenta 5);
  6. Praćenje efekata zakona, odnosno praćenje koliko je regulatorno opterećenje koje zakon nameće i eventualnih problema u primeni koji mogu dovesti do nove izmene propisa (Komponenta 6).

 

 

 

1.PNG

 

Metodologija

Regulatorni indeks Srbije bazira se na zvaničnim izvorima podataka, koji su dobijeni korišćenjem statističkih podataka, uvidom u zvanične izveštaje i prezentacije institucija i na osnovu podataka dobijenih, odnosno dostavljenih od strane institucija. Sastoji se od 15 različitih indikatora od kojih svaki prati određeni aspekt pripreme, dostupnosti ili primene propisa kojima se reguliše privredno okruženje. Ovi pokazatelji su javno dostupni, proverljivi i pojedinačno relativno lako merljivi.
Izveštaj pred vama pored RIS indeksa sadrži i analizu percepcije privrede, civilnog sektora i javne uprave o stepenu razvoja javno-privatnog dijaloga u Srbiji i načinu pripreme i donošenja propisa. Analiza percepcije nam je poslužila kako bismo uporedili stvarne podatke sa percepcijom interesnih grupa, čime potvrđujemo i adekvatnost metodološkog pristupa. Sa tim ciljem sprovedeno je istraživanje od strane NALED-a, a uz podršku projekta USAID PPDG, koje nam je omogućilo da dobijemo širu sliku i bolje shvatimo neke od indikatora RIS-a.

 

Ova stranica koristi kolačiće kako bismo vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite da pretražujete stranicu, pristajete na korišćenje kolačića.

NASTAVITE SAZNAJTE VIŠE