Analiza i preporuke za efikasniju kontrolu državne pomoći

Image Object ( [cSql] => sql Object ( [p_sServer] => localhost [p_sUser] => naledsajt [p_sPass] => a8asymeny [p_sDatabase] => zadmin_naledsajt [p_oPDO] => PDO Object ( ) [p_iAffectedRows] => -1 [p_iNumRows] => 1 [p_iNumCols] => -1 [p_Res] => PDOStatement Object ( [queryString] => SELECT * FROM File WHERE 1 AND IDFileKind=2 AND IDElement=2390 ) ) [p_sTableName:Base:private] => File [p_sWhere:Base:private] => AND IDFileKind=2 AND IDElement=2390 [p_sOrderBy:Base:private] => [p_sLimit:Base:private] => [p_sGroupBy:Base:private] => [p_iTotalRowCount:Base:private] => 1 [p_iRowsPerPage:Base:private] => 10 [p_iPage:Base:private] => 1 [p_sPreviousPageLink:Base:private] => [p_sLastPageLink:Base:private] => [p_sNextPageLink:Base:private] => [cObjForPaging:Base:private] => [p_sOsnovniUpit:protected] => SELECT * FROM File WHERE 1 [p_sOsnovniUpitPrevod:protected] => [p_sOsnovniUpitCount:protected] => SELECT COUNT(*) FROM File WHERE 1 [p_aFields] => Array ( [0] => Name [1] => Description [2] => FileType [3] => Extension [4] => DateUpload [5] => IDFileKind [6] => Ordinal [7] => Size [8] => Height [9] => Width [10] => CountOpened [11] => Link [12] => TimeStamp [13] => IDElement [14] => Title [15] => UIDVeze ) [p_aFieldTypes] => Array ( [ID] => Int [Name] => Text [Description] => Text [FileType] => Text [Extension] => Text [DateUpload] => Date [IDFileKind] => Int [Ordinal] => Int [Size] => Int [Height] => Int [Width] => Int [CountOpened] => Int [Link] => Text [TimeStamp] => Date [IDElement] => Int [Title] => Text [UIDVeze] => Text ) [p_Res] => PDOStatement Object ( [queryString] => SELECT * FROM File WHERE 1 AND IDFileKind=2 AND IDElement=2390 ) )

Povodom donošenja novog Zakona o kontroli državne pomoći, u okviru projekta "Pripremi se za učešće", Centar za evropske politike, NALED i portal European Western Balkans pripremili su kratak pregled politike sa predlozima za unapređenje organizacionog modela Komisije za kontrolu državne pomoći, u skladu sa preuzetim obavezama iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Analizu možete preuzeti na linku.

Projekat "Pripremi se za učešće" finansira Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji u okviru Programa podrške civilnom društvu (CSF) koji ima za cilj jačanje demokratija i procesa integracije u EU kroz osnaživanje civilnog društva da aktivno učestvuje u donošenju odluka.