COVID-19: Odgovor Evrope – Uporedna analiza mera za podršku privredi i očuvanje radnih mesta

Uporednim pregledom usvojenih mera za podršku privredi obuhvaćeno je 36 država Evrope (države Evropske unije i Zapadnog Balkana). Donete mere se mogu podeliti u tri kategorije:

  1. Mere poreske politike
  2. Direktni podsticaji privatnom sektoru
  3. Mere za očuvanje likvidnosti preduzeća

Analiza usvojenih mera pokazuje da su sve posmatrane evropske države donele ekonomske mere sa ciljem podrške privredi u najmanje dve od tri navedene kategorije. Sve analizirane države su usvojile neku od mera poreske politike, pa je tako odlaganje rokova za obračun i plaćanje poreza i doprinosa primenjeno u svih 36 država. Skoro sve države će podržati privredu putem direktnih fiskalnih podsticaja (35 država), dok se za treću kategoriju koja obuhvata pozajmice i izvozne garancije opredelilo 24 ekonomije. Takođe, sve države su se odlučile za kombinaciju više različitih mera, pa je stoga najveći deo analiziranih država usvojio mere koje obuhvataju sve tri navedene kategorije (64%), a manji broj njih je usvojio mere u dve od navedene kategorije (36%).

Ova stranica koristi kolačiće kako bismo vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite da pretražujete stranicu, pristajete na korišćenje kolačića.

NASTAVITE SAZNAJTE VIŠE