Siva knjiga zdravstva

Siva knjiga zdravstva Srbije nastala je po uzoru na najpoznatiju i najuticajniju NALED-ovu publikaciju – Sivu knjigu propisa, koja je u proteklih 12 godina postala svojevrsna regulatorna biblija za donosioce odluka i kreatore javnih politika u našoj zemlji. 

Imajući u vidu specifičnosti zdravstvenog sistema i značaj ovog sektora, članovi Saveza za zdravstvo NALED-a prepoznali su potrebu za izradom zasebne publikacije – specijalnog izdanja Sive knjige koje će se fokusirati na ključne administrativne prepreke sa kojima se susreću privreda i građani u sektoru zdravstva i, po uzoru na stariju „sestru“, ponuditi konkretna rešenja za njihovo prevazilaženje. Pored kompanija i lokalnih samouprava okupljenih u NALED-u i Savezu za zdravstvo, u procesu prikupljanja preporuka za Sivu knjigu zdravstva konsultovana je i šira stručna javnost – kontaktirano je više od 30 strukovnih udruženja i udruženja pacijenata. Na ovaj način želeli smo da osiguramo participativni pristup i omogućimo svim relevantnim stranama da učestvuju u širokom javno-privatnom dijalogu kako bismo došli do zajedničkih i održivih rešenja, što je jedna od glavnih okosnica rada NALED-a.

Prvo izdanje Sive knjige zdravstva možete preuzeti ovde, a pet prioritetnih preporuka koje ono donosi su:

  • Integrisati privatni i javni sektor zdravstva
  • Pojednostaviti dobijanje naknade troškova specijalističkih pregleda u privatnoj praksi ukoliko nisu zakazani u državnoj ustanovi
  • Osigurati sprovođenje centralizovanih javnih nabavki na osnovu ažurnog Plana mreže
  • Optimizovati i digitalizovati proceduru dobijanja dozvole za lek
  • Omogućiti naplatu potraživanja veledrogerija za lekove isporučene zdravstvenim ustanovama