Uporedni prikaz PDV regulative u EU i Srbiji sa analizom administrativnog problema u primeni propisa

Pristupanje EU podrazumeva da zemlja u potpunosti usaglasi svoj zakonodavni okvir sa zakonodavstvom EU – tzv. acquis communautaire. Acquis (Aki) predstavlja skup zakona i regulativa, direktiva, međunarodnih ugovora, standarda, sudskih presuda, itd., koji su zavisno od oblasti društvenog života koju regulišu podeljeni u 35 poglavlja.

Poglavlje 16 koje se odnosi na poreze, odnosno oporezivanje nije otvoreno za pregovore s obzirom da, prema oceni Evropske komisije, Republika Srbija nije ispunila uslove vezane za izjednačavanje akciznog opterećenja jakih alkoholnih pića između domaćih proizvođača i uvoznika. Sa druge strane, do zatvaranja poglavlja očekuje se da Republika Srbija sve svoje propise, pre svega iz domena indirektnog oporezivanja, uskladi sa direktivama i pravilima EU.

U pogledu poreske politike, zemlje imaju potpuni fiskalni suverenitet, tako da poreze mogu uvoditi svojim zakonima. Drugim rečima, zemlje članice su odgovorne za donošenje i izmene poreskih zakona kojima se utvrđuju poreske stope, odnosno vrši njihovo povećanje ili smanjenje. Veći stepen harmonizacije propisa zahtevaju direktive koje se odnose na poreze na potrošnju, dok je kod direktnih poreza (poreza na rad i kapital) stepen harmonizacije znatno manji. Tako se kod poreza na dobit pravnih lica primenjuju određena pravila u cilju sprečavanja diskriminacije i otklanjanja dvostrukog oporezivanja.

U domenu poreza na dohodak građana i poreza na imovinu zemlje članice zadržavaju gotovo potpuni suverenitet, uz ograničenje da svojim pravilima oporezivanja ne smeju da dovedu u neravnopravan položaj građane i pravna lica iz drugih zemalja članica. EK, u principu, promoviše saradnju između zemalja članica u pogledu borbe protiv izbegavanja plaćanja poreza i poreske evazije, eliminisanja diskriminacije i smanjenja administrativnog opterećenja privrede i građana. U tom smislu važno je napomenuti da sprovođenje poreske politike mora biti usmereno na poštovanje principa neutralnosti sa jedne strane i omogućavanja što jednostavnije, pre svega za privredu, primene poreskih propisa u praksi.

Ova stranica koristi kolačiće kako bismo vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite da pretražujete stranicu, pristajete na korišćenje kolačića.

NASTAVITE SAZNAJTE VIŠE