Javne nabavke sa socijalnim elementima šansa za marginalizovane grupe

Primena tzv. socijalnih kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude u postupcima javnih nabavki značajno bi doprinela otvaranju novih radnih mesta za marginalizovane grupe, sigurnijim uslovima za rad i podstakla etičnu kupovinu, a istovremeno napravio bi se prostor za razvoj socijalnih preduzeća.

Međutim, u Srbiji kriterijumi rodne ravnopravnosti i socijalnog uključivanja se ubedljivo najmanje koriste za izbor ponuda, a većina učesnika u procesu, bilo da su naručioci ili ponuđači, nije ni upoznata sa njima, pokazalo je istraživanje NALED-a.

Prema izveštaju Kancelarije za javne nabavke iz 2020, vrednost nabavki opao je na 6,8% BDP-a što, iako daleko ispod evropskog nivoa, ostavlja dovoljno prostora da se na tržištu ostvari i pozitivan socijalni uticaj.

Kako bi podstakli institucije da kupovinu robe, usluga i radova, iskoriste i za rešavanje određenih društvenih problema, NALED je, uz podršku Švedske agencije za međunarodnu saradnju (Sida), a u saradnji sa Koalicijom za razvoj solidarne ekonomije, u okviru projekta „Efektivne javne nabavke u službi ekonomskog rasta“, izradio analizu preporuka za uključivanje socijalnih elemenata u sve segmente javne nabavke – od pripreme dokumentacije, preko određivanja kriterijuma za dodelu ugovora, do realizacije.

- Univerzalni ciljevi socijalnih elemenata u nabavkama svuda u svetu su iskorenjivanje siromaštva, zaštita životne sredine i stvaranje jednakih mogućnosti na tržištu, a u njihovoj primeni u Centralnoj Evropi prednjači Poljska, u kojoj su, prema poslednjoj analizi iz 2018, bili zastupljeni u 73,5% oglasa. Na ovaj način naručioci mogu da zahtevaju od ponuđača da poštuju socijalna i radnička prava i tako obezbede pravedne plate, sigurne radne uslove i rodnu ravnopravnost ili da preduzmu konkretne mere za ostvarivanje društvenih ciljeva. Takođe, socijalna preduzeća, čija je glavna odlika da doprinose rešavanju nekog socijalnog problema, mogu najbolje da odgovore na takav zahtev naručilaca – kaže Nikola Komšić, koordinator za regulatornu reformu u NALED-u, navodeći ključne nalaze analize „Razvoj javnih nabavki sa socijalnim elementima“, sprovedene u okviru projekta.

Prema njegovim rečima, masovnije uključivanje socijalnih kriterijuma u bodovanje ponuda ni na koji način ne bi ugrozilo konkurenciju. Podaci sa Portala javnih nabavki, pokazuju da je tokom prošle godine samo 37 ugovora dodeljeno u okviru rezervisanih javnih nabavki, a na tržištu postoji oko 500 socijalnih preduzeća, koja bi mogla da se nađu u ulozi ponuđača.

- Sektori sa najvećim obrtom kapitala, kao što su građevina, zdravstvo i trgovina, najpogodniji su za uključivanje socijalnih elemenata. Na primer, kod nabavke bolničkih uniformi, možete postaviti kriterijum da u proizvodnji rade osobe sa invaliditetom i druge teže zapošljive grupe ili da proizvođač poseduje određene sertifikate koji svedoče o dobrim uslovima i platama zaposlenih. Kod pripreme urbanističkih planova, od ponuđača se može tražiti da je već učestvovao u kreiranju prostora na socijalno-inkluzivan način, tako da su javne površine i zgrade pristupačne svima – navodi Komšić.

Određeni pomak ostvaren je novim Zakonom o javnim nabavkama, kojim je proširena odredba da se nabavka može rezervisati samo za preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom. Od 2020. godine, ova odredba odnosi se na sva socijalna preduzeća, čiji je osnovni cilj društvena i profesionalna integracija lica u nepovoljnom položaju, dok su osim osoba sa invaliditetom, kao ta lica označene i druge marginalizovane grupe – žrtve nasilja, bivši zatvorenici, Romi i Romkinje i drugi.

Uključivanje socijalnih elemenata bilo bi zastupljeno u nabavkama kod kojih je ključni kriterijum dodelu ugovora  ekonomski najpovoljnija ponuda, koja pored cene u obzir uzima i kvalitet ponuđenog proizvoda ili usluge i čiju veću zastupljenost u ukupnom broju postupaka NALED zagovara kroz projekat „Efektivne javne nabavke u službi ekonomskog rasta“. Ipak, ovaj kriterijum za dodelu ugovora imao je prednost u odnosu na najnižu cenu u samo 6% slučajeva, što je pad od tri procentna poena u odnosu na 2019. Predlog NALED-a je da Kancelarija za javne nabavke izradi konkretne smernice i predloge kriterijuma, kako bi dodatno edukovala sve učesnike u procesu i promovisala ulogu socijalnih preduzeća u društvu. 


Povezani Sadržaji

Vesti

Elektronske javne nabavke kreću od 1. jula

11.06.2020

Više od 250 ponuđača i naručilaca imalo je priliku da se bolje upozna sa elektronskim postupkom javne nabavke koji će se...Pročitaj vest
Vesti

Korona smanjila javne nabavke za gotovo 65 milijardi dinara

30.07.2021

Pandemija korona virusa negativno je uticala na javne nabavke u Srbiji. Iako je...Pročitaj vest
Vesti

Usvojen moderan i podsticajan Zakon o socijalnom preduzetništvu 

08.02.2022

Posle decenijskog rada na Nacrtu zakona, na sednici Narodne skupštine 4....Pročitaj vest

Ova stranica koristi kolačiće kako bismo vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite da pretražujete stranicu, pristajete na korišćenje kolačića.

NASTAVITE SAZNAJTE VIŠE