Klasteri sa obe strane granice

Otvarajuća konferencija projekta „Omogućavanje razvoja održivih prekograničnih klastera“ održana je u svečanoj sali Županije u Somboru u petak, 24. januara 2020. Na konferenciji su govorili gradonačelnica Sombora Dušanka Golubović, Steffen Hudolin u ime Evropske unije, Sanda Šimić u ime Ministarstva za evropske integracija i Hrvoje Vuković u ime generalnog konzulata Republike Hrvatske u Republici Srbiji te projektni partneri.

Projekat će biti realizovan na području Zapadnobačkog okruga i Osiječko–baranjske županije i ima za cilj prenošenje znanja, veština i podsticaja saradnje okupljanjem malih i srednih preduzeća kroz formiranje dva zajednička prekogranična klastera. U periodu od dve godine Sombor će razvijati klaster za prikupljanje i preradu biomase, dok će klaster grada Bešliće biti usmeren na preradu papira.

„Jedan pravac biće proizvodnja energije u obliku paleta, a drugi pravac biće direktan izvoz u Hrvatsku ili Mađarsku. Biće uključeni poljoprivredni proizvođači, ali i oni koji će učestvovati u lancu distribucije“, rekao je Saša Bošnjak, projektni partner iz grada Sombora.

Mario Marolin, direktor Razvojne agencije grada Belišća istakao je -  LRA Belišće trenutno radi na projektu koji će omogućiti izgradnju novih fabrika, a ovaj klaster biće samo podrška u celoj toj priči.

Vrednost projekta je 1,1 milion evra i finansira se iz Evropskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) i Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II).

 

Klasteri sa obe strane granice
Klasteri sa obe strane granice
Klasteri sa obe strane granice
Klasteri sa obe strane granice