NALED i KPMG održali vebinar o testu samostalnosti za preduzetnike

Na prvom vebinaru koji su organizovali NALED i KPMG više od 120 preduzetnika imalo je priliku da se detaljnije upozna sa novim testom samostalnosti koji je u primeni od 1. marta 2020. godine.

Kako je rečeno, ukoliko preduzetnik ne “prođe” test, odnosno, ako se utvrdi da postoji nesamostalnost, sav prihod isplaćen od 1. marta 2020. će biti oporezovan sa dodatnih 20% i 25,5% doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje. Druga opcija je da nalogodavac i preduzetnik do 30. aprila mogu preći na saradnju kroz ugovor o radu, uz posebne olakšice za novo zapošljavanje.

Uspostavljanje testa samostalnost kao poreske mere već je imalo pozitivnog efekta, konstatovano je, jer su neki poslodavci preduzetnike koji test ne bi prošli primli u radni odnos. Za kršenje ovih propisa predviđeno je pokretanje postupka za poreski prekršaj.

Test samostalnosti se sastoji od devet kriterijuma, čijom primenom se kroz poresku kontrolu utvrđuje koliko je preduzetnik samostalan u odnosu na nalogodavca. Odnosno, ukoliko preduzetnik ispunjava najmanje pet od devet kriterijuma, utvrđuje se da nije samostalan.

Test samostalnosti je namenjen svim preduzetnicima, a ne primenjuje se na advokate, javne beležnike i javne izvršitelje.

Kriterijumi testa samostalnosti

1. Nalogodavac određuje radno vreme ili odobrava preduzetniku korišćenje godišnjeg odmora i drugih vrsta odsustva uz naknadu

2. Preduzetnik koristi prostorije ili sredstva za rad koje finansira ili poseduje nalogodavac

3. Nalogodavac osposobljava preduzetnika i rukovodi procesom rada

4. Nalogodavac oglašava pozicije za koje angažuje preduzetnika ili u tu svrhu angažuje treća lica koja se bave pronalaženjem adekvatnih kadrova za taj posao

5. Preduzetnik obavlja posao kod nalogodavca u timu sa zaposlenima ili drugim preduzetnicima koje angažuje isti nalogodavac

6. Najmanje 70% prihoda u 12 meseci preduzetnik ostvaruje od nalogodavca

7. Preduzetnik obavlja poslove iz delatnosti poslodavca i za to ne preuzima poslovni rizik prema klijentima nalogodavca

8. U ugovoru o angažovanju sa nalogodavcem postoji formulacija koja zabranjuje rad za druge poslodavce

9. Preduzetnik je angažovan kod nalogodavca više od 130 dana u godini

 

Ova stranica koristi kolačiće kako bismo vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite da pretražujete stranicu, pristajete na korišćenje kolačića.

NASTAVITE SAZNAJTE VIŠE