Radionice za 120 državnih službenika

Sudije Upravnog suda, pomoćnici ministara, glavni inspektori i predstavnici brojnih nadležnih institucija učestvovali su tokom aprila i maja na radionicama na temu unapređenja zakonodavstva u oblasti upravnog, inspekcijskog i sudskog nadzora.

Ključne teme i preporuke o kojima se diskutovalo, usvojila je Koordinaciona komisija za inspekcijski nadzor. Reč je o donošenju posebnog zakona koji bi propisao da je Upravni inspektorat nezavisan i samostalan državni organ, uvođenju dvostepenosti upravnog sudstva, specijalizaciji sudija i sudijskih pomoćnika za određene upravne oblasti i pravna pitanja, propisivanju privremenih mera u upravnom sporu, zapošljavanju novih sudija, kao i potrebi da drugostepeni organ meritorno rešava po žalbi.

Na radionici u Kragujevcu, učesnicima su prezentovane i dve nove teme - samostalnost i integritet u radu inspektora i upravni nadzor nad radom jedinica lokalne samouprave. Dve glavne preporuke proizašle iz prezentacija i diskusije su uspostavljanje Poverenika za samostalnost i integritet inspektora, po uzoru na Državno veće tužilaca, i udruživanje jedinica lokalnih samouprava radi obrazovanja zajedničkih inspekcijskih službi, odnosno zajedničkog obavljanja inspekcijskih poslova.

Radionice su organizovane u okviru Projekta jačanja upravno-inspekcijskog, upravnog i upravno-sudskog nadzora nad inspekcijskim nadzorom., koji NALED sprovodi uz podršku Ambasade Kraljevine Norveške.

Radionice za 120 državnih službenika
Radionice za 120 državnih službenika
Radionice za 120 državnih službenika
Radionice za 120 državnih službenika
Radionice za 120 državnih službenika
Radionice za 120 državnih službenika