Ukidanje naknade jedino rešenje za konverziju zemljišta

Država treba da omogući automatski upis prava svojine u katastar za sva lica koja imaju pravo korišćenja na zemljištu uključujući i ona lica koja su obveznici plaćanja naknade za konverziju, jer jedino tako se može dosledno sprovesti načelo jedinstva nepokretnosti. Konverzija zemljišta treba da se omogući bez plaćanja naknade ili uz propisivanje jednokratne takse koja neće biti destimulativna za ulazak u postupak, ocenjeno je na 4. sednici NALED-ovog Saveza za imovinu i investicije.

- Zakon o planiranju i izgradnji iz 2009. je trebalo da reši imovinsko-pravne odnose nad zemljištem u vlasništvu privrede, što je uticalo da 2020. godine imamo još veći problem i da je 5.000 hektara građevinskog zemljišta „zarobljeno“. Država se ne odriče prihoda od konverzije uz naknadu, a s druge strane je veoma malo profitirala po tom osnovu dok je mnogo više izgubila, od neplaćenog poreza na imovinu ili poreza na prenos apsolutnih prava, različite namete za gradnju i najviše u nerealizovanim investicijama – kaže Aleksandar Vujošević, direktor pravnih poslova u Neoplanti, koja je član Saveza.

U diskusiji je ukazano da bi u veoma kratkom roku moglo da se upiše u katastar celokupno zemljište koje se trenutno nalazi u statusu korišćenja i da nesprovođenje zakona koji reguliše konverziju uz naknadu koči rad Republičkog geodetskog zavoda jer svaki upis koji podrazumeva „vraćanje u prošlost“ radi utvrđivanja imovinskih odnosa usporava rešavanje postupaka i gomila predmete u toj instituciji.

Privrednici okupljeni u Savezu ocenili su da konverzija blokira ulaganja i da je država zbog toga izgubila i više nego kompanije. S druge strane, privreda je pored nerealizovanih investicija i novih radnih mesta, na gubitku i zbog činjenice da nešto što su već kupili i platili u trenutku kada konverzija nije ni bila moguća, sada moraju ponovo da plate, a u postojeću imovinu ne mogu da ulažu jer im je zabranjena gradnja i teže mogu da je prodaju zbog nerešene konverzije čime to zemljište gubi na vrednosti.

Na sednici je istaknuto da će aktivnosti Saveza u naredne dve godine biti fokusirane na tri oblasti – dalje unapređenje postupaka upisa u katastar nepokretnosti, razvoj digitalnog sistema prostornog planiranja (eProstor) i unapređenje regulatornog okvira za upravljanje imovinom.
Članice Saveza novoj Vladi već su uputile niz inicijativa među kojima su i predlozi za unapređenje bezbednosti radnika na gradilištima, implementacija elektronskih menica i izgradnje infrastrukture u domenu obnovljivih izvora energije.

Na skupu je istaknuto i da od sledeće godine na snagu stupaju važne novine u postupcima pred Republičkim geodetskim zavodom – zahtevi za upis u katastar više neće moći da se podnose u papiru dok će svim zainteresovanim strankama biti omogućeno da rešenja katastra primaju u eSanduče koje mogu da otvore na portalu eUprave. Od 2021. godine građani će sa katastrom moći da komuniciraju isključivo preko tzv. profesionalnih korisnika (agenata za nekretnine, advokata, geodetskih organizacija i dr).

Novine u postupku odlučivanja o upisu

Na dnevnom reda sednice Miloš Bjelanović, načelnik drugostepenog odeljenja RGZ-a, predstavio je novine u radu RGZ u postupku odlučivanja o upisu, a posebno o radu drugostepenog odeljenja RGZ-a, ističući da je od februara ove godine vraćanje na ponovni postupak prvostepenom organu moguće samo jednom, dok ako se predmet ponovo nađe po žalbi kod drugostepenog organa, on nema više mogućnost vraćanja predmeta prvostepenom organu nego sam mora da donese meritornu odluku o upisu što značajno skraćuje rokove odlučivanja.

Takođe, Bjelanović je napomenuo da se sada mnogo češće primenjuje institut spajanja postupaka što je propisano članom 35. st. 3 Zakona o postupku upisa u katastar, kada na istoj nepokretnosti postoje prethodno nerešeni zahtevi. Ovom prilikom, sa članovima NALED-ovog Saveza razgovarao je i o posebnoj vrsti predbeležbe - predbeležba objekta u izgradnji, i o problemima koji trenutno opterećuju ovaj institut, koji nije u potpunosti zaživeo u praksi jer nadležni organi ne dostavljaju redovno dokumentaciju katastru na upis predbeležbe.


Povezani Sadržaji

Vesti

Počela primena platforme eAukcija

17.08.2020

Počela je primena platforme “eAukcija” koja je namenjena prodaji pokretnih i nepokretnih stvari u izvršnom postupku....Pročitaj vest
Vesti

Uvesti podsticaje za legalizaciju i besplatan upis u katastar

06.10.2020

Uvođenje stimulacija za građane da legalizuju svoje objekte, kao i...Pročitaj vest

Ova stranica koristi kolačiće kako bismo vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite da pretražujete stranicu, pristajete na korišćenje kolačića.

NASTAVITE SAZNAJTE VIŠE