eŠalterom protiv šaltera

Nijedna administrativna procedura kao upis prava u katastar nije bolje demonstrirala svu „snagu“ birokratije i bila ilustrativniji primer koliko je moguće izgubiti vremena pred šalterima. U istraživanjima koja je NALED sprovodio tokom dve godine, privrednici su procedure pred Poreskom upravom i Fondom PIO opisivali kao situacije koje najviše opterećuju poslovanje u pogledu učestalosti. Kada je reč o trajanju, bez premca su bile procedure oko izgradnje i regulisanja prava nad nepokretnostima. Procene koliko vremena potroše na samo jedan od najmanje tri odlazaka na šalter Republičkog geodetskog zavoda kretale su se od 24,5 do 37,6 minuta.

Još od Sive knjige IV, pojednostavljivanje postupaka pred katastrom je prioritet privrede. Propisi su od stranke zahtevali da zbog overe ugovora o kupoprodaji kod javnog beležnika, najpre ide u RGZ radi pribavljanja lista nepokretnosti. Sledio je odlazak kod notara i povratak u RGZ radi predaje dokumentacije, ali i čekanje u redu kako bi dobio informaciju o visini takse. Nakon podnošenja zahteva bio je neophodan još jedan odlazak u RGZ radi podizanja rešenja (posle višemesečnog čekanja). Uz odlazak u poštu zbog plaćanja takse, bilo je to šest pojavljivanja pred šalterima.

Zahvaljujući sistemskom pristupu unapređenju konkurentnosti Srbije i pozicije na Doing business listi kroz formiranje Zajedničke grupe Vlade Srbije i NALED-a, tema reforme katastra konačno je pozicionirana visoko na agendi. Pripremljen je zakon koji po uzoru na građevinske dozvole, proceduru prebacuje u elektronsku formu i uvodi princip jednošalterskog sistema. Od jula ove godine, građani i privreda sve poslove oko upisa prava mogu da završe kod javnog beležnika koji dalje elektronski komunicira s RGZ i poreskim organima preko eŠaltera.  Osim što će ići na samo jedan „šalter“ umesto na šest, stranke će elektronskim putem moći da podnesu i poreske prijave za poreze na imovinu i prenos apsolutnih prava.

Ključna karika funkcionisanja sistema jesu javni beležnici i biće potrebno pažljivo motriti njihovu posvećenost primeni nove procedure i pomoći im gde je potrebno. Tek tada moći ćemo u Sivoj knjizi da označimo preporuku za unapređenje upisa prava u katastar kao rešenu.