Upitnik o posledicama COVID-19 na privredu i lokalne zajednice

U cilju kreiranja što efikasnijih politika za prevazilaženje štetnih posledica COVID-19 na ekonomiju i širu društvenu zajednicu, pozivamo sve kompanije, lokalne samouprave i organizacije civilnog društva okupljene u članstvu NALED-a da odgovore na kratki upitnik u nastavku i tako doprinesu boljem sagledavanju efekata pandemije i postavljanju dobre analitičke osnove za definisanje mera podrške privredi i lokalnim zajednicama.

Za popunjavanje upitnika je potrebno izdvojiti 5-10 minuta, najkasnije do srede, 25. marta 2020 u 12h, nakon čega će stručni tim NALED-a analizirati podatke i pripremiti izveštaj koji će podeliti sa donosiocima odluka. 

Sve dodatne sugestije, pitanja i predloge možete da uputite putem kontakt forme www.naled.rs/covid19-ukljucitese koja je stalno otvorena za vas. Hvala vam!