Efikasna uprava

Bečej - Softver ORDER uvodi red u javnu upravuŠampioni.jpg

 

Osvojeno mesto: Šampion
Populacija: 37.000
Broj privrednih subjekata: 1.202
Stepen razvijenosti: II grupa
Broj bodova: 117
Kontakt: www.becej.rs

 

Davne 1988. opština Bečej uvela je u rad kompjuterski sistem sa tada najboljim hardverom i softverom što ih je svrstalo u lidere kada je reč o uvođenju savremenih informacionih rešenja u rad lokalnih samouprava. Kako bi zadržali titulu, tokom 2017. i 2018. godine u opštinski Informacioni sistem uveli su nova rešenja što je unapredilo sve segmente rada, naročito u sferi finansija. Informacioni sistem opštine predstavlja sada zaokruženu celinu, koja se oslanja na jednu bazu podataka i niz aplikacija koje pristupaju bazi i koriste podatke, ažuriraju ih, brišu i dodaju bez nepotrebnog dupliranja. Najvažniji deo sistema je aplikacija ORDER, odnosno softver za održavanje reda u dokumentaciji, poznatiji kao E-registar. Ovim sistemom rešeni su veliki problemi i izazovi u vođenju dokumentacije koja je vezana za finansijske transakcije koje obavljaju opštinska uprava i korisnici budžetskih sredstava iz opštine Bečej.

Korisnici budžeta kroz ORDER formiraju E-zahteve za transfer sredstava, potpisuju ih E-potpisom, te ih uz skenirane priloge (fakture, situacije, obračune zarada i sl.) šalju direktno u opštinsku upravu. Poslati podaci su istog momenta vidljivi u službi kojoj su upućeni, a koja odmah može da izvrši kontrolu i sugeriše korisniku neophodne izmene i dopune ukoliko je zahtev neispravan ili nepotpun. Kroz ORDER mogu da se šalju i zahtevi za plaćanje, gde je dovoljno da korisnici budžetskih sredstava imaju solidnu internet konekciju, a potpisnici da poseduju sertifikovane E-potpise. Ovaj sistem komunikacije i upravljanja podacima funkcioniše u opštinskoj upravi Bečej i kod 30 korisnika budžetskih sredstava sa teritorije opštine više od godinu dana i pokazao se kao izvanredno rešenje za unapređenje efikasnosti. Uvođenjem ORDER-a prestala je potreba za štampom, dolaskom u opštinsku upravu, potpisivanjem papirne dokumentacije, brigom za skladištenje, obezbeđivanje i arhiviranje papirne dokumentacije. Elektronski postupak olakšao je posao i korisnicima i opštinskoj upravi. Korisnici preko ORDER-a vide koliko sredstava ima na željenoj poziciji u budžetu pre nego što formiraju zahtev, a ako pogreše dobijaju obaveštenje o grešci preko ORDER-a i komentar opštinskog službenika koji objašnjava u čemu je problem. ORDER sistem omogućava i proces plaćanja, a njegova vrednost ogleda se i u postojanju modula Javne nabavke koji omogućava praćenje realizacije javnih nabavki. ORDER sistem doneo je brojne uštede - ušteda na troškovima goriva procenjena je na 300.000,00 din, na troškovima za papir i tonere za štampu dokumentacije 200.000,00 din, ušteda radnih sati potrebnih za obavljanje istog posla pre i posle uvođenja ORDERA je preko 10.000 sati.

Tekst o pobedničkom rešenju objavljen u dnevnom listu Politika becej naled pdf-001.jpg

Prilog o pobedničkom rešenju emitovan u emisiji Ovo je Srbija, RTS


Vrnjačka Banja - 
Usluga opštine na „klik“ od građana i privredeVicešampioni.jpg

 

Osvojeno mesto: Vicešampion
Populacija: 26.544
Broj privrednih subjekata: 1.460
Stepen razvijenosti: I grupa
Broj bodova: 104
Kontakt: www.vrnjackabanja.co.rs

 

Opština koja je prva izdala elektronsku građevinsku dozvolu sada je proširila svoje usluge koje su na „klik“ od građana. Elektronsko podnošenje zahteva i praćenje statusa predmeta kao i osnivanje opštinskog portala za usluge, doneli su opštini Vrnjačka Banja titulu Vicešampiona lokalnog razvoja u oblasti efikasne uprave.

Vrnjačka Banja je opština u kojoj je izdata prva elektronska građevinska dozvola u Republici Srbiji, a prva je počela i primenu novog eZUP-a. Godišnje oko 17.000 lјudi ostvari neko od svojih prava preko lokalne samouprave, a kako bi građanima omogućila što kvalitetniju uslugu, opština je preduzela niz mera. U prizemlju zgrade otvoren je Uslužni centar, gde građani i privreda mogu da dobiju informacije o svojim pravima i gde mogu da predaju zahteve za ostvarivanje istih, dok putem portalа mogu da prate njihove statuse. Takođe im je omogućeno da elektronski podnesu zahtev za izvod iz matičnih knjiga, drugih uverenja i isprava. Potencijalnim investitorima je omogućen efikasniji pristup i uvid u opštinske parcele pogodne za ulaganja preko Odseka za urbanizam, ekološke i imovinske pravne poslove. Odsek za lokalno ekonomski razvoj je izradio i sajt www.vrnjcispa.biz na kom su dostupne blagovremene informacije o slobodnim radnim mestima, investicijama, konkursima, obukama. Zaposleni u opštini kroz interni softverski sistem mogu u svakom trenutku da vide gde se nalazi određeni predmet, ko ga je zadužio i da li je rešen. Uvođenje sistema dobre uprave doprinelo je da više od 95% uverenja i drugih isprava bude izdato u toku dana, a najveći broj predmeta, preko 80%, rešen je u roku kraćem od propisanog zakonom.

Tekst o pobedničkom rešenju objavljen u dnevnom listu Politika vicesamp-1.jpg

 

Prilog o pobedničkom rešenju emitovan u emisiji Ovo je Srbija, RTS

Ova stranica koristi kolačiće kako bismo vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite da pretražujete stranicu, pristajete na korišćenje kolačića.

NASTAVITE SAZNAJTE VIŠE