Ka administraciji bez suvišnih papira

Ka administraciji bez suvišnih papira

Donošenje Zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju prvi je korak u unapređenju regulative elektronskog poslovanja i elektronske komunikacije javne uprave, građana i privrede. Usvajanjem ovog zakona stvorena je osnova za uspostavljanje moderne e-uprave u Srbiji, koja će omogućiti brže, efikasnije i sigurnije usluge, smanjenje troškova i uštedu vremena.

Sledeći korak ka sprovođenju ovog zakona u praksi je donošenje podzakonskih akata. Projekat “Ka administraciji bez suvišnih papira” pruža podršku u izradi 12 pratećih akata Zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju koji detaljnije uređuju elektronsko čuvanje dokumenata, šeme autentikacije, kvalifikovani elektronski potpis u klaudu i druge usluge od poverenja. Osim ovoga, u fokusu projekta su analiza kapaciteta institucija javne uprave i Arhiva Srbije za čuvanje i arhiviranje e-dokumenata, izrada preporuka za njihovo unapređenje, kao i obuke službenika javne uprave.

Projekat “Ka administraciji bez suvišnih papira” sprovode NALED, Pricewaterhouse Coopers i Centar za evropske politike u partnerstvu sa Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija, Ministarstvom kulture, Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave i Arhivom Srbije, uz podršku Fonda za dobru upravu Vlade Velike Britanije.

Ka administraciji bez suvišnih papira