[TV N1] Žene u biznisu

NALED često organizuje radionice za osnaživanje žena u biznisu. Kako funkcionišu radionice?

"Nedavno je održana 5. tkačka kolonija u Somboru koja je jedan od načina da pomognemo ženama koje se bave rukotvorinama da svoje veštine unaprede, da budu prepoznate kao stvaralački deo društva i da se proizvodi koje one izrađuju plasiraju, pre svega da se koriste kao poslovni pokloni koje koriste privreda i institucije. Takvi programi su potrebni i za obrazovane i poslovne žene. Uradili smo analizu sredstava koja se bespovratno dodeljuju na republičkim i lokalnim konkursima. Tu smo uočili veliki disbalans. Od sredstava koja se dodele, četiri idu firmama koje su u vlasništvu muškaraca, a jedan firmama u vlasništvu žene. Konkurs je jednako otvoren za sve, ali nisu isti uslovi, jer se na konkursima favorizuju velike firme koje su izvoznici, koje se bave proizvodnjom i na kraju koje mogu da polože sredstvo garancije. Mi smo i u tom delu radili u izmenama Zakona o katastru prošle godine uneli smo jednu važnu odredbu koju smo dugo zagovarali, a to je da se vrši automatski upis vlasništva nad nepokretnostima koje su stečene u braku", kaže Jovanović. 

Koliko su žene uspešne u biznisima koje pokrenu i koliko je uošte žena u biznisu?

"Upravo sprovedena anketa USAID-a pokazala je da su veoma uspešne, da su najuspešnije kao vlasnice firmi i da tu postižu uspehe bolje o d muškaraca. Ti rezultati kažu da su nešto manje uspešne kao menadžeri. Oko 30 odsto firmi u Srbiji je u vlasništvu žena, što nije loše, ali mi zagovaramo da se to popravi, pre svega kroz davanje boljih prilika".

Kompletno gostovanje dostupno je na sajtu TV N1 na sledećem linku