Javni poziv za nabavku usluge softverskog unapređenja registra ponuđača


Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) u okviru realizacije projekta “EFEKTIVNE JAVNE NABAVKE U SLUŽBI EKONOMSKOG RASTA“ objavljuje:

 J A V N I   P O Z I V

ZA NABAVKU USLUGE SOFTVERSKOG UNAPREĐENJA REGISTRA PONUĐAČA

1. PREDMET NABAVKE

U okviru projekta “Efektivne javne nabavke u službi ekonomskog rasta“ potrebno je obezbediti uslugu softverskog unapređenja Registra ponuđača

2. USLOVI ZA IZBOR PRIVREDNOG SUBJEKTA

Pravo na dostavljanje ponuda imaju sva zainteresovana pravna lica i preduzetnici koji ispunjavaju uslove za kvalifikovani izbor privrednog subjekta. Ponuđači su u obavezi da uz ponudu dostave odgovarajuće dokaze o ispunjenosti uslova, na način koji je utvrđen u Instrukcijama za ponuđače.  

3. KRITERIJUM ZA DODELU UGOVORA

Ocena dostavljenih ponuda biće izvršena primenom kriterijuma odnos cene i kvaliteta na sledeći način:

  1. Kvalitet (Tehničke karakteristike): 80 pondera;
  2. Ponuđena cena: 20 pondera.

4. PREUZIMANJE INSTRUKCIJA ZA PONUĐAČE

Svi zainteresovani ponuđači mogu preuzeti Instrukcije za ponuđače sa zvanične internet stranice NALED-a, posredstvom sledećeg linka https://naled.rs/javni-poziv-za-nabavku-usluge-softverskog-unapredjenja-registra-ponudjaca 

5. JEZIK PONUDE

Ponude moraju biti date na srpskom jeziku.

6. NAČIN DOSTAVLJANJA PONUDA

Ponude se dostavljaju u papirnoj formi ili elektronskim putem, na jedan od načina koji su utvrđeni u Instrukcijama za ponuđače.

7. ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

Ponude moraju biti dostavljene najkasnije do 12. oktobra 2021. godine do 23:59h, bez obzira na način dostavljanja.

8. MESTO, VREME I NAČIN OTVARANJA PONUDA

Javno otvaranje dostavljenih ponuda biće obavljeno u prostorijama NALED-a, ul. Makedonska br. 30, Beograd, neposredno nakon isteka roka za dostavljanje ponuda, odnosno 13. oktobra 2021. godine u 10:00h.  Otvaranju ponuda mogu prisustvovati sva zainteresovana lica.

9. ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE O DODELI UGOVORA

Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora je 15 dana od dana otvaranja ponuda. Odluka o dodeli ugovora biće dostavljena svim ponuđačima istovremeno.

10. ROK VAŽENJA PONUDE

Ponuda mora važiti najmanje 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

11. PROCENJENA VREDNOST NABAVKE

Procenjena vrednost nabavke iznosi 107.000,00 evra bruto. Projekat je oslobođen od plaćanja PDV-a, u skladu sa članom 24. stav 1. tačka 16v) Zakona o porezu na dodatu vrednost.

12. KONTAKT OSOBA ZA PRUŽANJE DODATNIH INFORMACIJA I POJAŠNJENJA

Zainteresovani ponuđači mogu zahtevati mejlom dodatne informacije ili pojašnjenja u cilju pripreme ponude, najkasnije šest dana pre isteka roka za dostavljanje ponude. Kontakt osoba je Nikola Milivojević (n.milivojevic@naled.rs).

Ova stranica koristi kolačiće kako bismo vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite da pretražujete stranicu, pristajete na korišćenje kolačića.

NASTAVITE SAZNAJTE VIŠE