Javni poziv za poslodavce u okviru mere „Zajedno za zajednicu“
Projekat Nemačke razvojne saradnje  „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji” u saradnji sa NALED-om i Asocijacijom koordinatora za romska pitanja (AOC) sprovodi meru radnog angažovanja pod nazivom “Zajedno za zajednicu”. Mera radnog angažovanja sprovodi se u 6 jedinica lokalne samouprave (Vranje, Aleksinac, Kruševac, Kragujevac, Pirot i Subotica) sa ciljem da se poboljšaju uslovi života Roma i Romkinja i drugih marginalizovanih lica i ublaže posledice koje na njihov ekonomski položaj ima pandemija COVID-19.

Projekat „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji’’ sprovodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GIZ GmbH u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Republike Srbije.

Cilj ovog javnog poziva je uspostavljanje saradnje sa javnim ustanovama i preduzećima, privrednim subjektima i organizacijama civilnog društva, radi realizacije programa „Zajedno za zajednicu“ i radnog angažovanja Roma i Romkinja i drugih marginalizovanih grupa (nezaposleni duže od godinu dana, lica sa invaliditetom, samohrane majke, žene žrtve nasilja, članovi porodica sa više od 5 članova, povratnici/e). Radni angažman ima za cilj da doprinese ostvarivanju prihoda i unapređenju radnih znanja i veština i povećanju zapošljivosti Roma, Romkinja i drugih marginalizovanih grupa u vreme pandemije COVID-19 putem sprovođenja radova od javnog interesa.

Radovi od javnog interesa mogu se sprovoditi u oblastima: socijalne i humanitarne delatnosti, održavanja i obnavljanja javne infrastrukture, održavanja i čišćenja rečnih korita, održavanja higijene u javnim ustanovama i javnim prostorima, uređenju i održavanju javnih površina, kulturnim delatnostima (arhivama, bibliotekama, muzejima, itd), anketiranje građana u projektima od javnog interesa, prikupljanju, sortiranju i preradi otpada, i drugim delatnostima koje su od interesa za lokalnu zajednicu i unapređenje stanja ekonomije i zapošljivosti u vreme pandemije COVID-19.

Sva pitanja u vezi sa javnim pozivom možete poslati na email zajednozazajednicu@naled.rs najkasnije do 13. aprila 2021. 

Rok za podnošenje prijava je najkasnije do 16. aprila 2021. na email adresu zajednozazajednicu@naled.rs.

Ova stranica koristi kolačiće kako bismo vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite da pretražujete stranicu, pristajete na korišćenje kolačića.

NASTAVITE SAZNAJTE VIŠE