Kontakt centar za javnu upravu

NALED i Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu, u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Fondom za dobru upravu Vlade Velike Britanije (GGF) uspostavili su Kontakt centar kao deo podrške uvođenju novih servisa eUprave.

Popunjavanjem kontakt forme, zaposleni u organima državne uprave i lokalne samouprave mogu postaviti upit u vezi sa servisima elektronske uprave za koje Kontakt centar pruža usluge:

  • eZUP,
  • eInspektor,
  • eBeba,
  • informacioni sistem lokalnih poreskih administracija (počevši od januara 2019).

Predstavnici privrede mogu postaviti upite u vezi sa ukidanjem pečata popunjavanjem kontakt forme na posebnom delu sajta Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu

Podrška će biti pružena u primeni navedenih informacionih sistema, kao i pratećih propisa, u cilju unapređenja usluga za građane i ujednačavanja prakse na teritoriji Srbije. Na veb sajtu Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu postavljena je zasebna stranica Kontakt centra sa relevantnim propisima koji se mogu preuzeti, informacijama o sistemima elektronske uprave kao i baza znanja koja se redovno ažurira.