Poziv za dostavljanje ponuda - Izrada promotivne strategije za uvođenje četbot aplikacije za opštinske usluge u 4 lokalne samoupraveOtvoreni regionalni fond za Jugoistočnu Evropu - Modernizacija komunalnih usluga (GIZ ORF MMS), Mreža za povoljno poslovno okruženje u jugoistočnoj Evropi (BFC SEE) i Saga New Frontier Group sprovode projekat “Unapređenje opštinskih usluga u Srbiji i BiH uvođenjem Četbot aplikacije“ kroz develoPPP.de program Nemačkog saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ). Projekat implementira NALED sa partnerom iz BFC SEE mreže, Privrednom komorom Republike Srpske, u saradnji sa GIZ ORF MMS i kompanijama Saga d.o.o Beograd i Saga d.o.o Banja Luka. U vezi sa tim, NALED objavljuje


POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU USLUGE IZRADE PROMOTIVNE STRATEGIJE ZA UVOĐENJE ČETBOT APLIKACIJE ZA OPŠTINSKE USLUGE U 4 LOKALNE SAMOUPRAVE U SRBIJI I BIH

1. Predmet i nabavke

U okviru realizacije projekta „Unapređenje opštinskih usluga u Srbiji i BiH uvođenjem ChatBot aplikacije“ potreban je ekspert koji će pripremiti Promotivnu strategiju i akcioni plan komunikacije za uvođenje i puštanje u rad Četbota za opštinske usluge u četiri lokalne samouprave u Srbiji i BiH.

U saradnji i prema uputstvima od strane projektnog tima koji čine NALED, GIZ i SAGA, kao i u saradnji sa predstavnicima lokalnih samouprava, i na osnovu sprovedenog desk istraživanja, konsultant treba da pripremi Promotivnu strategiju i akcioni komunikacioni plan za uvođenje i puštanje u rad Četbota u četiri lokalne samouprave. Konsultant treba da pripremi Promotivnu strategiju koja treba da ima minimum sledeće elemente:
-    Analiza konteksta,
-    Definisanje ciljeva promotivne strategije,  
-    Definisanje i analiza ciljnih javnosti, 
-    Definisanje ključnih poruka, 
-    Definisanje komunikacionih kanala i sredstava komunikacije, 
-    Plan komunikacije za period jun 2021 – jun 2022,
-    Plan saradnje sa medijima,
-    Plan krizne komunikacije (definisanje potencijalnih kriza i odgovora na krizne situacije),
-    Gantogram aktivnosti.

Detaljne informacije o zadatku nalaze se u dokumentu Konkursne dokumentacije.

2. Uslovi za učešće u postupku

Pravo na dostavljanje ponuda imaju sva zainteresovana fizička lica i preduzetnici. 

3. Kriterijum za ocenu ponuda

Ocenjivanje ponuda biće izvršeno na osnovu relevantnog radnog iskustva (biografija i reference) konsultanta (70% ukupnih bodova) i ponuđene cene (30% ukupnih bodova). Naručilac zadržava pravo da sa ponuđačima obavi razgovor i traži dodatna pojašnjenja dostavljenih ponuda, kao i da sa najbolje ocenjenim ponuđačem pregovara o ceni.
 
4. Preuzimanje konkursne dokumentacije

Sve informacije o zadatku, specifičnim ciljevima i potrebama zadatka, očekivanom učinku, neophodnim kvalifikacijama konsultanta, načinu i roku dostavljanja ponude nalaze se u konkursnoj dokumentaciji.

5. Rok za dostavljanje ponuda

Ponude moraju biti dostavljene u elektronskoj formi na adresu s.jokic@naled.rs najkasnije do 09.04.2021. godine do 13h po lokalnom vremenu.

U ponudi mora biti navedena ukupna finansijska ponuda (bruto iznos) izražena u EUR i potreban broj konsultantskih dana.

Uz finansijsku ponudu moraju biti dostavljeni dokazi, koji su neophodni za evaluaciju pristiglih ponuda, i to:
•    radna biografija (CV) konsultanta prilagođena tako da se mogu videti i evaluirati tražene kvalifikacije za konsultanta iz konkursne dokumentacije;
•    reference konsultanta sa informacijom na kojim strategijama komunikacije je radio i za kog naručioca, uz kontakt podatke naručioca;

6. Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača
 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača biće doneta u okvirnom roku od 7 (sedam) dana od dana isteka roka za dostavljanje ponuda i biće dostavljena svim ponuđačima koji blagovremeno dostave ponude.    

 

Ova stranica koristi kolačiće kako bismo vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite da pretražujete stranicu, pristajete na korišćenje kolačića.

NASTAVITE SAZNAJTE VIŠE