Poziv za podnošenje ponuda: Izrada veb sajta za RSJP

Pozivaju se svi zainteresovani ponuđači, preduzeća koja se najmanje tri godine bave razvojem softvera i veb sajtova, da dostave ponude za izradu veb sajta RSJP-a, što uključuje sledeće:

 • Izradu vizuelnog rešenja i veb dizajn (poželjno je dostaviti predlog izgleda home page-a i jedne unutrašnje strane po izboru u .JPG ili PNG formatu)
 • Razvoj CMS-a i funkcionalnih rešenja (
 • Responsive Web dizajn
 • Migracija celokupnog postojećeg sadržaja sa starog na novi veb sajt
 • Organizacija obuka za zaposlene RSJP-a za korišćenje CMS-a
 • Šest meseci garancije i godinu dana održavanja
 • Novi veb sajt potrebno je izraditi u skladu sa smernicama za izradu veb prezentacija organa državne uprave koji možete pogledati na linku ovde

Ponude treba da budu na srpskom jeziku i da sadrže sledeće:

 • Kratak profil kompanije (do jedne strane) ili link ka zvaničnom sajtu
 • CV ili linkove ka biografijama ključnog osoblja (vebdizajner, programer i projektant); Linkove ka referentnim veb sajtovima
 • Pristup testnoj verziji CMS-a i plan realizacije u formi gantograma sa rokovima izrade
 • Uslove garancije i uslove održavanja sajta mesečno (flat rate) i ad hoc (po satu)
 • Bruto cenu za izradu veb sajta u skladu sa definisanim opisom posla (u dinarima) uz obrazloženje strukture cene

Poziv za podnošenje ponuda za izradu veb sajta RSJP-a raspisan je u okviru projekta Javno-privatni dijalog za razvoj, koji NALED sprovodi u saradnji sa Republičkim sekretarijatom za javne politike (RSJP) i uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Ponude treba dostaviti u PDF formatu na e-mail marketing@naled.rs najkasnije do 15. avgusta 2019. do kraja radnog vremena. Opis posla za izradu veb sajta je dostupan kvalifikovanim ponuđačima na upit, i nije dozvoljeno njegovo dalje kopiranje ili distribuiranje.       

Veličina e-maila sa prijavom ne treba da prelazi 10 MB. Svi predlozi dobijeni nakon naznačenog roka neće biti uzeti u razmatranje. Ponuđač(i) koji uđu u uži izbor biće pozvani na predstavljanje ponude komisiji koju će činiti predstavnici NALED- i RSJP-a.

NALED ne snosi odgovornost za eventualne troškove koji mogu nastati kod ponuđača u vezi sa izradom ponude. Svojim učešćem ponuđači izjavljuju da su saglasni sa uslovima Poziva.   

NALED i RSJP zadržavaju pravo da izaberu najboljeg ponuđača na osnovu analize dostavljenih ponuda i dodatnog procesa pregovora, a u skladu sa procedurama i raspoloživim sredstvima na projektu Javno-privatni dijalog za razvoj.