Poziv za podnošenje ponuda: Marketing i PR podrška na programu promocije inovacija, preduzetništva, investicija i poslovnog okruženja

NALED poziva zainteresovane agencije da dostave ponude za pružanje marketing i PR podrške na programu StarTech čiji je cilj ubrzanje rasta srpskih kompanija i transformacija tradicionalne ekonomije zasnovane na poljoprivredi i prerađivačkoj industriji, u digitalnu, izvozno orijentisanu ekonomiju zasnovanu na znanju i inovacijama. StarTech program podrške digitalnoj transformaciji malih i srednjih preduzeća je trogodišnji projekat za promociju inovacija i tehnološkog razvoja u Srbiji koji sprovodi NALED u saradnji sa Vladom Republike Srbije i uz podršku kompanije Philip Morris International.
 
Planirani period angažovanja agencije je do tri godine (2021 – 2023), uz obnavljanje ugovorne obaveze na svakih godinu dana tokom ovog perioda. Ponude treba da sadrže sledeću dokumentaciju na srpskom jeziku:
  1. Kratak profil kompanije i najmanje tri reference za realizovane projekte i kampanje u oblasti promocije inovacija, preduzetništva i investicija;
  2. Biografije svih ključnih zaposlenih sa relevantnim iskustvom koji su predviđeni za direktnu saradnju sa NALED-om;
  3. Predlog kreativnog rešenja zadatka;
  4. Obrazloženje ponude prema definisanom opisu posla u skladu sa predloženim budžetom. Potrebno je predložiti i dodatne aktivnosti koje nisu obuhvaćene opisom posla, planirano angažovanje (broj čovek/ dana) tokom meseca, dostupne alate i servise, okviran broj komunikacionih proizvoda, kao i očekivane rezultate u medijima i na društvenim mrežama.

Kompletan poziv sa prilozima dostupan je kvalifikovanim ponuđačima na upit, i nije dozvoljeno njegovo dalje kopiranje ili distribuiranje. Ponude treba dostaviti u PDF formatu (do 20MB) najkasnije do srede, 3. februara 2021. u 12h, na e-mail marketing@naled.rs, uz naznaku „PONUDA ZA MARKETING I PR PODRŠKU - [NAZIV AGENCIJE]

Zahtevi za poziv i eventualna pitanja u vezi sa ovim pozivom mogu se dostaviti najkasnije do kraja radnog vremena do utorka, 26. januara 2021, isključivo elektronskim putem na e-mail marketing@naled.rs, uz naznaku „PITANJE – POZIV ZA MARKETING I PR PODRŠKU - [NAZIV AGENCIJE]“. Sva pristigla pitanja i odgovori biće javno dostupni i objavljeni na stranici Odgovori na pitanja - Poziv za podnošenje ponuda: Marketing i PR podrška najkasnije u četvrtak, 28. januara 2021.

NALED će obavestiti sve ponuđače o prijemu ponuda. O daljim koracima biće obavešteni samo oni ponuđači koji uđu u uži izbor. NALED zadržava pravo da izabere najboljeg ponuđača na osnovu analize dostavljene dokumentacije i dodatnog procesa pregovora, u skladu sa procedurama i raspoloživim budžetskim sredstvima na projektu. Takođe, NALED zadržava pravo da angažuje agenciju za realizaciju samo određenih delova opisa posla, ili da u potpunosti odustane od angažovanja agencije. NALED ne snosi odgovornost za eventualne troškove koji mogu nastati kod ponuđača tokom izrade ponude. Svojim učešćem ponuđači izjavljuju da su saglasni sa uslovima Poziva.

Ova stranica koristi kolačiće kako bismo vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite da pretražujete stranicu, pristajete na korišćenje kolačića.

NASTAVITE SAZNAJTE VIŠE