Poziv za podnošenje ponuda: Marketing i PR podrška na projektu pametnog sakupljanja ambalaže


NALED poziva zainteresovane agencije da dostave ponude za pružanje marketing i PR podrške na projektu Smart Urban Packaging Waste Collection System (Pametni sistem za sakupljanje ambalažnog otpada u gradovima) čiji je cilj uspostavljanje održivog modela pametnog sakupljanja ambalažnog otpada u Srbiji. Projekat pametnog sakupljanja ambalažnog otpada podržan je od strane Nemačke razvojne saradnje koju sprovodi GIZ, kroz program razvojnog partnerstva sa privatnim sektorom develoPPP i realizuje se u saradnji sa kompanijama Ball Packaging Europe, SEKOPAK, Solagro, Mercator-S i RLG (Reverse Logistics Group), kao i partnerima NALED i Recan fondacijom.

Planirani period angažovanja agencije je u periodu od početka marta 2022. (očekivan termin potpisivanja ugovora) do kraja juna 2023. Ponude treba da sadrže sledeću dokumentaciju na srpskom jeziku:

    1. Kratak profil kompanije i najmanje tri reference za realizovane projekte i kampanje u oblasti zaštite životne sredine;
    2. Biografije svih ključnih eksperata sa relevantnim iskustvom koji su predviđeni za direktnu saradnju sa NALED-om;
    3. Predlog kreativnog rešenja zadatka (prilog 1 ovog poziva);
    4. Obrazložena bruto cena (u evrima) za saradnju u skladu sa definisanim komunikacionim aktivnostima (prilog 2 ovog poziva) i predloženi modalitet plaćanja.

Kompletnu ponudu potrebno je dostaviti u PDF formatu (do 20MB) najkasnije do ponedeljka, 28. februara 2022. u 12h, na e-mail marketing@naled.rs, uz naznaku „PONUDA ZA MARKETING I PR PODRŠKU NA PROJEKTU PAMETNOG SAKUPLJANJA AMBALAŽE - [NAZIV AGENCIJE]“. Za pojedine elemente ponude, kao što je profil kompanije, reference, biografije ključnih zaposlenih, moguće je dostaviti linkove ka odgovarajućim stranicama na zvaničnom veb sajtu agencije.

Eventualna pitanja u vezi sa ovim pozivom mogu se dostaviti najkasnije do kraja radnog vremena do četvrtka 17. februara 2022, isključivo elektronskim putem na e-mail marketing@naled.rs, uz naznaku „PITANJE – POZIV ZA MARKETING I PR PODRŠKU NA PROJEKTU PAMETNOG SAKUPLJANJA AMBALAŽE - [NAZIV AGENCIJE]“. Sva pristigla pitanja i odgovori biće javno dostupni i objavljeni na stranici, najkasnije u ponedeljak, 21. februara 2021.

NALED će obavestiti sve ponuđače o prijemu ponuda. O daljim koracima biće obavešteni samo oni ponuđači koji uđu u uži izbor. NALED zadržava pravo da izabere najboljeg ponuđača na osnovu analize dostavljene dokumentacije i dodatnog procesa pregovora, u skladu sa procedurama i raspoloživim budžetskim sredstvima na projektu. Takođe, NALED zadržava pravo da angažuje agenciju za realizaciju samo određenih delova opisa posla, ili da u potpunosti odustane od angažovanja agencije. NALED ne snosi odgovornost za eventualne troškove koji mogu nastati kod ponuđača tokom izrade ponude. Svojim učešćem ponuđači izjavljuju da su saglasni sa uslovima Poziva.

Ova stranica koristi kolačiće kako bismo vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite da pretražujete stranicu, pristajete na korišćenje kolačića.

NASTAVITE SAZNAJTE VIŠE