Poziv za podnošenje ponuda: Marketing i PR podrška na projektu za podsticanje održivosti malih i mikro preduzeća Grow Small

NALED poziva zainteresovane agencije da dostave ponude za pružanje marketing i PR podrške na projektu Grow Small čiji je cilj promocija ekonomskog razvoja kroz mere podrške održivosti  malih i mikro preduzeća. Grow Small projekat podrške srpskim preduzetnicima i mikro preduzećima sprovodi NALED u saradnji sa Kabinetom predsednice Vlade, Ministarstvom privrede i Ministarstvom finansija uz učešće partnera iz privatnog i civilnog sektora, a podržan je od strane Ambasade Velike Britanije.

Planirani period angažovanja agencije je godinu dana (2021 – 2022). Ukupni bruto iznos budžeta za saradnju je 20.000 funti. 

Ponude treba da sadrže sledeću dokumentaciju na srpskom jeziku:

  1. Kratak profil kompanije i najmanje tri reference za realizovane projekte i kampanje u oblasti promocije digitalizacije, unapređenja administrativnih procedura, uslova poslovanja ili podrške preduzetnicima, malim i mikro preduzećima;
  2. Biografije svih ključnih zaposlenih sa relevantnim iskustvom koji su predviđeni za direktnu saradnju sa NALED-om;
  3. Predlog kreativnog rešenja zadatka;
  4. Obrazloženje ponude prema definisanom opisu posla u skladu sa predloženim budžetom. Potrebno je predložiti i dodatne aktivnosti koje nisu obuhvaćene opisom posla, planirano angažovanje (broj čovek/ dana) tokom meseca, dostupne alate i servise, okviran broj komunikacionih proizvoda, kao i očekivane rezultate u medijima i na društvenim mrežama

Kompletan poziv sa prilozima dostupan je kvalifikovanim ponuđačima na upit putem e-maila marketing@naled.rs, i nije dozvoljeno njegovo dalje kopiranje ili distribuiranje. Kompletnu ponudu potrebno je dostaviti u PDF formatu (do 20MB) najkasnije do utorka, 17. avgusta 2021. u 12h, na e-mail marketing@naled.rs, uz naznaku „PONUDA ZA MARKETING I PR PODRŠKU - [NAZIV AGENCIJE]“. Za pojedine elemente ponude, kao što je profil kompanije, reference, biografije ključnih zaposlenih, moguće je dostaviti linkove ka odgovarajućim stranicama na zvaničnom veb sajtu agencije.

Eventualna pitanja u vezi sa ovim pozivom mogu se dostaviti najkasnije do kraja radnog vremena do srede, 11. avgusta 2021, isključivo elektronskim putem na e-mail marketing@naled.rs, uz naznaku „PITANJE – POZIV ZA MARKETING I PR PODRŠKU - [NAZIV AGENCIJE]“. Sva pristigla pitanja i odgovori biće javno dostupni i objavljeni na veb sajtu www.naled.rs najkasnije u četvrtak, 12. avgusta.

NALED će obavestiti sve ponuđače o prijemu ponuda. O daljim koracima biće obavešteni samo oni ponuđači koji uđu u uži izbor. NALED zadržava pravo da izabere najboljeg ponuđača na osnovu analize dostavljene dokumentacije i dodatnog procesa pregovora, u skladu sa procedurama i raspoloživim budžetskim sredstvima na projektu. Takođe, NALED zadržava pravo da angažuje agenciju za realizaciju samo određenih delova opisa posla, ili da u potpunosti odustane od angažovanja agencije. NALED ne snosi odgovornost za eventualne troškove koji mogu nastati kod ponuđača tokom izrade ponude. Svojim učešćem ponuđači izjavljuju da su saglasni sa uslovima Poziva.

Ova stranica koristi kolačiće kako bismo vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite da pretražujete stranicu, pristajete na korišćenje kolačića.

NASTAVITE SAZNAJTE VIŠE