Izrada Plana optimizacije mreže ustanova zdravstvene zaštite

Oblast: Zdravstvo
Donator: Svetska banka
Partneri
: Ministarstvo zdravlja Republike Srbije i Svetska banka, konzorcijum koji čine firme IBF (Belgija), Delta House (Hrvatska) i NALED
Period realizacije: oktobar 2019 - jun 2020.

Izrada Plana optimizacije mreže ustanova zdravstvene zaštite predstavlja aktivnost u okviru Prve komponente Drugog projekata razvoja zdravstva Srbije koji sprovodi Ministarstvo zdravlja u saradnji sa Svetskom bankom. Na međunarodnom tenderu koji su raspisali Ministarstvo zdravlja Republike Srbije i Svetska banka, konzorcijum koji čine kompanije IBF (Belgija), Delta House (Hrvatska) i NALED izabrani su da pruže tehničku pomoć u izradi Plana optimizacije mreže ustanova zdravstvene zaštite.

Ciljevi i aktivnosti
Cilj projekta je definisanje vizije i strategije optimizacije sistema i izrada Plana optimizacije mreže ustanova zdravstvene zaštite, poboljšanje kvaliteta, pristupačnosti i efikasnosti zdravstvene zaštite, uzimajući u obzir primere najbolje međunarodne prakse, kao i socio-ekonomski i politički kontekst u Srbiji.

  • Analiza, mapiranje i projekcije socio-ekonomskog konteksta, kroz prizmu uticaja na zdravlje stanovništva i korišćenje zdravstvene zaštite. Obim analize podrazumeva: demografske parametre, procenu ograničenja na nivou ekonomskog sistema i standarda stanovništva i uporednu analizu sa drugim zemljama.
  • Izrada Analize, mapiranje i projekcije zdravstvenog konteksta, zdravstvenog stanja stanovništva i na nivou administrativnih okruga, kao i zdravstvenih potreba i mogućih trendova; analiza finansijskog stanja zdavstvenog sistema i njegove održivosti; ograničenja i mogućnosti u pogledu ljudskih resursa; analizu stanja zdravstvene infrastructure, opreme i investicione potrebe.
  • Prikupljanje i analiza podataka od svih zdravstvenih ustanova u Srbiji, uključujući: Komunikacione politike i strategije zdravstvenih ustanova; Pravni okvir u kome funkcionišu zdravstveni ustanove; stanje zdravstvene infrastrukture i investiocione potrebe; upravljanje zdravstvenim ustanovama; upravljanje ljudskim resursima; stanje i upotreba medicinske opeme; finansije ZU; IT sistemi u ZU.
  • Poseta i direktna komunikacija sa svim zdravstvenim ustanovama iz plana mreže u Srbiji i prikupljanje informacija i stavova o realnim u mogućnostima za optimizaciju mreže zdravstvenih ustanova.
  • Izrada nacrta Plana optimizacije mreže ustanova zdravstvene zaštite koji uključuje operativni plan za funkcionalnu integraciju ustanova zdravstvene zaštite koji obezbeđuje kontinuitet u pružanju zdravstvenih usluga, racionalnost u finansiranju i upravljanju, definisanje optimalnih kapaciteta zdravstvenih ustanova, ljudskih resursa, obima i sadržaja usluga, infrastrukture i opreme.
  • Uključivanje u plan interaktivne mape geografskog Informacionog sistema (GIS);
  • Predlog javnih politika i pravnog okvira za podršku implementacije.
  • Prikupljanje i analiza stavova svih učesnika u zdravstvenom sistemu Srbije, kao i istraživanje javnog mnjenja i sprovođenje fokus grupa; definisanje komunikacione strategije i mape puta za implementaciju

Ova stranica koristi kolačiće kako bismo vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite da pretražujete stranicu, pristajete na korišćenje kolačića.

NASTAVITE SAZNAJTE VIŠE