Pripremi se za učešće|P2P

Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za aktivno učešće u pregovorima o pristupanju EU

Donator:
Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji u okviru Programa podrške civilnom društvu i medija
Partneri: Centar za evropske politike – CEP, Centar savremene politike (CSP) i portal European Western Balkans (EWB)
Period realizacije: decembar 2018 – decembar 2020.

U decembru 2018. godine, NALED je započeo realizaciju dvogodišnjeg projekta Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za aktivno učešće u pregovorima o pristupanju EU kroz određene radne grupe Nacionalnog konventa o EU (Pripremite se za učešće | P2P) zajedno sa Centrom za evropske politike (CEP) kao nosilac projekta i Centrom savremene za politike (CSP) i portalom European Western Balkans (EWB) kao partnerima na projektu.

Kada je reč o pregovorima i pristupanju Evropskoj uniji, fokus javnosti je više na političkim poglavljima i  ekonomska često ostaju u drugom planu, iako su izuzetno važna radi uspostavljanje zone slobodne trgovine između Srbije i EU. Promocija ekonomskih poglavlja u pristipanju EU doprinosi boljoj informisanosti organizacija civilnog društva i medija o važnosti ovih poglavlja.

Ciljevi i aktivnosti
Cilj projekta je da se omogući različitim segmentima civilnog društva da aktivno učestvuju u procesu pregovora o pristupanju EU, kako bi se ovaj proces u potpunosti otvorio za građane. Pored povećanja učešća organizacija civilnog društva (OCD) u procesu pregovora sa EU, projektom je predviđena izrada nezavisnog monitoring izveštaja za ERP (Program ekonomskih reformi) u periodu od 2020. do 2022, koji stvara dodatnu vrednost u odnosu na zvanične izveštaje Vlade RS i Evropske komisije. 

Cilj aktivnosti je efikasno uključivanje civilnog društva u pregovore o pristupanju EU u odabranim ekonomskim poglavljima kroz rad radnih grupa Nacionalnog konventa o EU ​​(NKEU). Sa povećanjem znanja i veština u ovoj oblasti, civilno društvo u Srbiji će biti u stanju da kontinuirano štiti i zastupa interese građana u odnosu sa donosiocima odluka.

  • Olakšavanje efikasnog učešća civilnog društva u pregovorima sa EU o odabranim poglavljima koja se tiču ekonomije putem rada NKEU.
  • Podizanje svesti i povećanje nivoa razumevanja OCD i donosilaca odluka o potrebama i načinima uključivanja civilnog društva u pregovore o pristupanju EU o odabranim poglavljima koja se bave ekonomijom.
  • Jačanje kapaciteta civilnog društva da aktivno učestvuje u pregovorima sa EU u odabranim poglavljima koja se tiču ekonomije kao i uključivanje OCD u proces zagovaranja javnih politika utemeljenih na dokazima.
  • Osnaživanje lokalnih OCD da aktivno učestvuju i doprinose pregovorima sa EU u odabranim ekonomskim poglavljima

Ova stranica koristi kolačiće kako bismo vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite da pretražujete stranicu, pristajete na korišćenje kolačića.

NASTAVITE SAZNAJTE VIŠE