Inovativna rešenja za upravljanje biorazgradivim otpadom

U Srbiji se godišnje proizvede ukupno 900.000 tona biorazgradivog otpada. Zakon o upravljanju otpadom ne predviđa obavezu odvojenog sakupljanja, zbog čega više od 500.000 tona završi na komunalnim deponijama.

UNDP je u saradnji sa NALED-om održao radionice u Nišu, Novom Sadu, Čačku i Beogradu, gde su učesnici zajedno radili na razvijanju inovativnih ideja za bolje sakupljanje i tretman biorazgradivog otpada.

Ovom prilikom, predstavnici Saveza za zaštitu životne sredine NALED-a predložili su, kao potencijalnu meru za unapređenje propisa, usvajanje Pravilnika o upravljanju kuhinjskim otpadom za objekte koji proizvode velike količine hrane. Pravilnikom bi bila propisana obaveza odvojenog sakupljanja ove vrste otpada i njegove predaje ovlašćenom operateru.

Na radionicama je skrenuta pažnja i na značaj prevencije stvaranja otpada, tako da se na prvom mestu spreči nastanak viškova hrane, a da se višak koji ipak nastane dalje donira, ukoliko je hrana upotrebljiva, a zatim koristiti za ishranu životinja. U slučaju da ipak dodje do stvaranja otpada, najbolje po životnu sredinu bi bilo da se organski otpad kompostira i dobijeni humus koristi kao organsko đubrivo ili tretira procesom anaerobne digestije i drugim termičkim tretmanima za dobijanje energije.

U okviru Izazova za inovativna rešenja u upravljanju bio-razgradivim otpadom, UNDP uz podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida) i Ministarstva zaštite životne sredine početkom marta raspisuje poziv za sufinansiranje i podršku za implementaciju projekata u upravljanju bio otpadom. Radionicama su prisustvovale zainteresovane lokalne samouprave, javna komunalna preduzeća, privrednici, organizacije civilnog društva i naučno-istraživačke ustanove.

 


Povezani Sadržaji

Vesti

Formiran Savez za zaštitu životne sredine

10.12.2019

Savez je okupio više od 30 članova iz redova društveno odgovornih kompanija, lokalnih samouprava i udruženja...Pročitaj vest
Stranica


Savez za zaštitu životne sredine

NALED je krajem 2019. godine osnovao Savez za zaštitu životne sredine kao programsku platformu koja će okupiti donosioce odluka i...Pročitaj više