NALED učesnik na 50. generalnoj skupštini Konferencije perifernih pomorskih regiona

NALED je učestvovao na 50. generalnoj skupštini Konferencije perifernih pomorskih regiona (CPMR) koja je održana na Kritu, 27-28. oktobra. Time je nastavljena saradnja sa Konferencijom perifernih pomorskih regiona (CPMR) koja okuplja više od 150 regiona iz 24 države u okviru Evropske unije i šire, u cilju daljeg unapređenja uslova za poslovno okruženje na Balkanu i širem regionu.

Na panelu koji je okupio relevatne aktere iz Jadransko-jonskog regiona Ana Ilic, direktorka za dobru upravu u NALED-u, predstavila je platformu "Partnerstvo za konkuretni region" (CORE Partnership), koja predstavlja nadogradnju regionalne Mreže za povoljno poslovno okruženje u Jugoistočnoj Evropi (BFC SEE). Naglašene su potrebe bržeg ekonomskog razvoja, bolje saradnje i jačeg povezivanja u regionu, radi razmene primera dobre prakse, znanja i iskustava. Napravljen je i osvrt na  konferenciju CORE Days 2022, koja je deset dana ranije održana u Dubrovniku, a na kojoj su se partnerske organizacije iz Albanije i Kosova* pridružile članicama BFC Mreže. Tom prilikom, najavljeno je da će novo partnerstvo omogućiti da već 2023. bude objavljen prvi regionalni izveštaj koji će precizno izmeriti ekonomsku i političku stabilnost i rangirati ekonomije regiona prema kvalitetu života i uslova za poslovanje (corepartnership.org).

U tom kontekstu posebno je ukazano na mogućnost i značaj buduće saradnje sa regionima zemalja članica EU, uz podršku Generalnog sekretarijata Konferencije perifernih pomorskih regiona (CPMR).

CPMR i NALED su krajem juna u Briselu potpisale Memorandum o saradnji, sa fokusom na teritorijalni razvoj, socijalnu i ekonomsku povezanost, energetiku i životnu sredinu, turizam, kulturnu i kreativnu industriju, nauku i tehnologiju.

Konferencija perifernih pomorskih regiona (CPMR) okuplja više od 150 regiona iz 24 države u okviru Evropske unije i šire. Koristeći svoju široku mrežu kontakata u okviru institucija EU i nacionalnih vlada, CPMR je od osnivanja svoje delovanje usmeravao kako bi potrebe i interesi njenih regiona članica bili uzeti u obzir u politikama sa visokim teritorijalnim uticajem. Prioritetne oblasti kojima se bavi jesu socijalna, ekonomska i teritorijalna kohezija, pomorska politika i plavi rast, energija i klimatske promene, politika susedstva, evropsko upravljanje.


Ova stranica koristi kolačiće kako bismo vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite da pretražujete stranicu, pristajete na korišćenje kolačića.

NASTAVITE SAZNAJTE VIŠE