Nova Uredba EU o ambalaži i ambalažnom otpadu stupa na snagu ove godine

Evropski parlament usvojio je predlog nacrta Uredbe o ambalaži i ambalažnom otpadu koja ima za cilj smanjenje uticaja ambalaže na životnu sredinu. Njome se predviđa da 2030. godine sva ambalaža u Evropskoj uniji mora biti reciklabilna, zahtevajući od kompanija da prilagode dizajn i upotrebu materijala u cilju povećanja stope reciklaže. O tome šta ova regulativa znači za domaću privredu diskutovano je na  sednici Saveza za zaštitu životne sredine.

Kako je rečeno, ono što je najveća razlika u odnosu na pređašnja dokumenta je što je pitanje ambalaže i ambalažnog otpada sada definisano uredbom, a ne direktivom, što znači da države članice EU ovaj akt direktno sprovode, bez da ga posebno unose u nacionalni legislativni okvir. Primena uredbe se očekuje od 2025. godine.

Republika Srbija je ove godine već usvojila novi Pravilnik o obrascima izveštaja o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom gde je utvrđeno 28 vrsta ambalaže i ambalažnih materijala sa jasnijom strukturom po vrsti i količini plasirane ambalaže sa ciljem budućeg unapređenja i modeliranja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom. Očekuje se dalje unapređenje i usklađivanje sa novom Uredbom EU.

Ana Mitić Radulović, analitičarka za cirkularnu ekonomiju u UNDP-u, predstavila je tematske prioritete i otvorene javne pozive u okviru Programa „EU za Zelenu agendu u Srbiji“. Prema njenim rečima, zelena agenda u Srbiji se fokusira na različite prioritete poput dekarbonizacije, cirkularne ekonomije, smanjenje zagađenja, zaštita biodiverziteta, kao i održivi prehrambeni sistem.

U okviru Programa trenutno je otvoren poziv za prijavu projektnih ideja tokom juna i jula sa fokusom na projekte sa većim pozitivnim uticajem na životnu sredinu sa predstavnicima različitih sektora, čije sprovođenje se očekuje tokom 2025. godine.

Predstavnici kompanije Coca Cola HBC, koja je bila domaćin sednice Saveza, prezentovali su poslovanje svoje kompanije, pri čemu je naglašen cilj Net zero by 2040  koji podrazumeva da se nivo emisija zagađujućih materija svede na apsolutni minimum. Zero waste to landfield je akcija koju Coca Cola HBC sprovodi u Beogradu, sa ciljem da se sav otpad nastao pre svega u kancelarijama razvrstava zarad daljeg recikliranja.


Povezani Sadržaji

Vesti

Beograd dobija 120 novih reciklažnih kontejnera za staklenu ambalažu

02.12.2022

U Beogradu se dnevno generiše 1.500 tona komunalnog otpada, koji u...Pročitaj vest
Vesti

Eko znak u Srbiji imaju samo dve kompanije

23.06.2023

Eko znak dokaz je kvaliteta i odgovornosti kompanija da posluju u skladu sa očuvanjem životne sredine, ali ipak u Srbiji proizvodi tek dve...Pročitaj vest
Vesti

Reciklažna zvona povećala sakupljanje staklene ambalaže za 90%

14.12.2022

Kada postoje posebni kontejneri u njihovom naselju, građani su više nego...Pročitaj vest
Vesti

Srbija i dalje čeka na depozitni sistem za povrat ambalaže

30.07.2023

U domaćinstvima u Srbiji godišnje se napravi 2,87 miliona tona otpada, a...Pročitaj vest
Vesti

Srbija razmatra kako da na najbolji način prikupi ambalažni otpad

31.03.2022

Srbija se u oblasti zaštite životne sredine suočava sa izazovom da do...Pročitaj vest

Ova stranica koristi kolačiće kako bismo vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite da pretražujete stranicu, pristajete na korišćenje kolačića.

NASTAVITE SAZNAJTE VIŠE