Predstavljena analiza i preporuke za unapređenje upisa u katastar

Okrugli sto povodom predstavljanja pravne analize i preporuka za unapređenje upisa u katastar nepokretnosti i dosadašnjih rezultata primene Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova održan je u petak, 12. aprila u Palati Srbija.

Najpre su dosadašnje rezultate predstavili Jelena Bojović, direktorka za regulatornu reform NALED-a i Matthew Jordan, drugi sekretar Ambasade Velike Britanije i rukovodilac britanskog Fonda za dobru upravu u Srbiji. Nakon toga, stručni tim koji je učestvovao u izradi analize predstavio je preporuke, a kasnije su se obratili i predstavnici nadležnih institucija.

Analiza i preporuke za unapređenje izrađeni su u okviru projekta podrške reformi katastra nepokretnosti koji podržava Fond za dobru upravu Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, a koji sprovode PwC i NALED sa resornim institucijama.

Novim Zakonom o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova uveden je jednošalterski sistem za upis svojine u katastar nepokretnosti preko javnih beležnika - eŠalter. Od 1. jula 2018. građani i privreda više nemaju direktan kontakt s Republičkim geodetskim zavodom (RGZ) odnosno službom katastra, Poreskom upravom i lokalnom poreskom administracijom već sve poslove od pribavljanja izvoda iz lista nepokretnosti, preko overe kupoprodajnog ugovora do uknjižbe prava vlasništva i podnošenja poreskih prijava mogu da završe na jednom mestu - kod javnog beležnika, koji te poslove obavlja sa ostalim organima elektronskim putem.

Cilj reforme katastra je lakši, brži i sigurniji postupak upisa, i uspostavljanje tačne i potpune evidencije o nepokretnostima u Srbiji. Takođe, jedna od ključnih novina i prednosti za građane je to da se nepokretnost stečena u braku automatski upisuje kao zajednička svojina, osim ako se supružnici drugačije ne dogovore. Time je reforma katastra direktno doprinela da Srbija postane jedna od prvih zemalja koja je preuzela korake ka ispunjenju indikatora održivog razvoja UNDP-a koji se tiču rodne ravnopravnosti i zajedničke svojine supružnika.

Ova stranica koristi kolačiće kako bismo vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite da pretražujete stranicu, pristajete na korišćenje kolačića.

NASTAVITE SAZNAJTE VIŠE