Tokom 2020. rešenja za zdravstveni sistem po meri građana

Ministarstvo zdravlјa otpočelo je projekat izrade Plana optimizacije mreže ustanova zdravstvene zaštite, sa cilјem dalјeg unapređenja kvaliteta, pristupačnosti i efikasnosti zdravstvenih usluga u Republici Srbiji.

Projekat podrazumeva da na osnovu analiza stanja u kompletnom zdravstvenom sistemu koji čini 357 ustanova - od kadrovskih potreba, kvaliteta pruženih usluga, stanja medicinske opreme i infrastrukture, razvijenosti IT sistema, finansijskog poslovanja i upravlјanja – budu pripremlјena rešenja u skladu sa najbolјim međunarodnim praksama i iskustvima.

Uspešna izrada Plana omogući će povlačenje 12,5 miliona evra za nabavku najsavremenije medicinske opreme – magnetnih rezonanci, skenera i ultrazvučnih aparata.

- Građani imaju visoko poverenje u sektor zdravstva i naše lekare koji su najvažniji element zdravstvene zaštite. U prethodne četiri godine učinili smo mnogo toga da stabilizujemo sistem i unapredimo zdravstvenu infrastrukturu, ali i da kadrovski ojačamo zdravstvene ustanove i digitalizujemo sistem. Želimo da to poverenje opravdamo i zajedno sa Svetskom bankom radimo na dalјem pobolјšanju efikasnosti zdravstvenih usluga, istakao je ministar zdravlјa Zlatibor Lončar.

Proces konsultacija u vezi sa izradom Plana počeo je od zaposlenih u zdravstvu i njihovih ustanova, na savetovanju „Zdravstvo u Srbiji – korak ka optimalnijem sistemu“ koji organizuje Komora zdravstvenih ustanova u Vrnjačkoj Banji u saradnji sa Ministarstvom zdravlјa od 4. do 6. decembra. Savetovanje je okupilo više od 600 lekara, stručnjaka i donosioca odluka iz resornih institucija, bolnica, domova zdravlјa, instituta i dr.

Konsultacije će biti nastavlјene sa predstavnicima privrede koja posluje u zdravstvenom sektoru, a tokom proleća sledeće godine biće pokrenuta javna kampanja putem koje će građani moći da se uklјuče i daju predloge i komentare u vezi sa optimizacijom zdravstva u Srbiji.

Plan optimizacije mreže ustanova zdravstvene zaštite deo je Drugog projekta razvoja zdravstva Srbije. Stručnu podršku u izdradi Plana pruža međunarodni konzorcijum koji čine IBF (Belgija), Delta House (Hrvatska) i NALED.

Ova stranica koristi kolačiće kako bismo vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite da pretražujete stranicu, pristajete na korišćenje kolačića.

NASTAVITE SAZNAJTE VIŠE