Tokom 2020. rešenja za zdravstveni sistem po meri građana

Ministarstvo zdravlјa otpočelo je projekat izrade Plana optimizacije mreže ustanova zdravstvene zaštite, sa cilјem dalјeg unapređenja kvaliteta, pristupačnosti i efikasnosti zdravstvenih usluga u Republici Srbiji.

Projekat podrazumeva da na osnovu analiza stanja u kompletnom zdravstvenom sistemu koji čini 357 ustanova - od kadrovskih potreba, kvaliteta pruženih usluga, stanja medicinske opreme i infrastrukture, razvijenosti IT sistema, finansijskog poslovanja i upravlјanja – budu pripremlјena rešenja u skladu sa najbolјim međunarodnim praksama i iskustvima.

Uspešna izrada Plana omogući će povlačenje 12,5 miliona evra za nabavku najsavremenije medicinske opreme – magnetnih rezonanci, skenera i ultrazvučnih aparata.

- Građani imaju visoko poverenje u sektor zdravstva i naše lekare koji su najvažniji element zdravstvene zaštite. U prethodne četiri godine učinili smo mnogo toga da stabilizujemo sistem i unapredimo zdravstvenu infrastrukturu, ali i da kadrovski ojačamo zdravstvene ustanove i digitalizujemo sistem. Želimo da to poverenje opravdamo i zajedno sa Svetskom bankom radimo na dalјem pobolјšanju efikasnosti zdravstvenih usluga, istakao je ministar zdravlјa Zlatibor Lončar.

Proces konsultacija u vezi sa izradom Plana počeo je od zaposlenih u zdravstvu i njihovih ustanova, na savetovanju „Zdravstvo u Srbiji – korak ka optimalnijem sistemu“ koji organizuje Komora zdravstvenih ustanova u Vrnjačkoj Banji u saradnji sa Ministarstvom zdravlјa od 4. do 6. decembra. Savetovanje je okupilo više od 600 lekara, stručnjaka i donosioca odluka iz resornih institucija, bolnica, domova zdravlјa, instituta i dr.

Konsultacije će biti nastavlјene sa predstavnicima privrede koja posluje u zdravstvenom sektoru, a tokom proleća sledeće godine biće pokrenuta javna kampanja putem koje će građani moći da se uklјuče i daju predloge i komentare u vezi sa optimizacijom zdravstva u Srbiji.

Plan optimizacije mreže ustanova zdravstvene zaštite deo je Drugog projekta razvoja zdravstva Srbije. Stručnu podršku u izdradi Plana pruža međunarodni konzorcijum koji čine IBF (Belgija), Delta House (Hrvatska) i NALED.

Tokom 2020. rešenja za zdravstveni sistem po meri građana
Tokom 2020. rešenja za zdravstveni sistem po meri građana
Tokom 2020. rešenja za zdravstveni sistem po meri građana
Tokom 2020. rešenja za zdravstveni sistem po meri građana
Tokom 2020. rešenja za zdravstveni sistem po meri građana
Tokom 2020. rešenja za zdravstveni sistem po meri građana
Tokom 2020. rešenja za zdravstveni sistem po meri građana
Tokom 2020. rešenja za zdravstveni sistem po meri građana
Tokom 2020. rešenja za zdravstveni sistem po meri građana
Tokom 2020. rešenja za zdravstveni sistem po meri građana
Tokom 2020. rešenja za zdravstveni sistem po meri građana
Tokom 2020. rešenja za zdravstveni sistem po meri građana
Tokom 2020. rešenja za zdravstveni sistem po meri građana
Tokom 2020. rešenja za zdravstveni sistem po meri građana
Tokom 2020. rešenja za zdravstveni sistem po meri građana
Tokom 2020. rešenja za zdravstveni sistem po meri građana

Ova stranica koristi kolačiće kako bismo vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite da pretražujete stranicu, pristajete na korišćenje kolačića.

NASTAVITE SAZNAJTE VIŠE