Gde smo tri godine od uvođenja novog Zakona o javnim nabavkama?

Zakon o javnim nabavkama, kada je donošen, usklađen je sa principima Evropske unije i zajedno sa novim elektronskim portalom ocenjen kao dobar korak ka osnaživanju konkurencije i uvođenju transparentnijih postupaka. Glavni izazov, tri godine kasnije, ostaju veliki infrastrukturni projekti koji su često izuzeti od primene ovog zakona kroz međudržavne sporazume i posebne zakone, gde se izvođači i dobavljači biraju direktno, bez konkurencije.  

Dobra vest je da je, pre nešto više od mesec dana, nakon primedbi Evropske komisije, najavljeno ukidanje Zakona o linijskoj infrastrukturi. Ipak, prema rečima programskog direktora organizacije Transparentnost Srbija Nemanje Nenadića, sporazumi između država i posebni zakoni koji se donose za pojedinačne projekte ostavljaju i dalje dovoljno prostora da se najvredniji poslovi dodeljuju bez tendera. 

- Ovi sporazumi i zakoni imaju veću snagu od aktuelnog Zakona o javnim nabavkama. Od njega se očekivalo da će olakšati podnošenje ponuda i tako dovesti do jačanja konkurencije, ali se to za sada nije dogodilo. Prema poslednjem izveštaju Kancelarije za javne nabavke, prosečan broj ponuda i dalje je 2,5 po postupku, a u više od 50% slučajeva se javlja samo jedan ponuđač. Godišnji izveštaji Evropske komisije, takođe, potvrđuju da na ovom polju Srbija nije ostvarila napredak. To nam govori da je potrebno uložiti znatno veći trud da bi se privrednici iz zemlje, regiona i EU uverili kako je moguće pobediti na tenderu i bez prethodnih dogovora – govori Nenadić. 

Stav organizacije Transparentnost Srbija je da bi preduslov za sticanje takvog poverenja bilo efikasno kažnjavanje makar onih zloupotreba koje su otkrivene. Kancelarija za javne nabavke svojim monitoringom pokriva mali deo postupaka, a još nema podataka o tome u kojoj meri budžetska inspekcija nadzire izvršenje ugovora o nabavkama. Takođe, javni tužioci se nerado odlučuju da gone krivično delo „zloupotreba u vezi sa javnom nabavkom“, ukazujući na neadekvatne formulacije, zbog čega bi predstojeće izmene Zakona trebalo iskoristiti da se otklone svi nedostaci koji su se pokazali u praksi. 

- Sadašnji Portal jeste doneo bitna poboljšanja, ali nas je ostavio bez nekih informacija koje su ranije bile dostupne, kao što je konkursna dokumentacija za pregovarački postupak. Postoji i potreba da se objave i mnogi drugi podaci, naročito u vezi sa nabavkama koje su nakon donošenja aktuelnog zakona ostale ispod praga – zaključuje Nenadić. 

Prema izveštaju Kancelarije za javne nabavke u 2022. je zaključeno 251.949 ugovora, čija je ukupna vrednost bila 662.705.511 milijardi dinara. Učešće nabavki u BDP-u premašilo je po prvi put 9%, što je izazvano i većom potrošnjom na uvoz struje, gasa i električne energije, a dodatno i time što su nakon dve pandemijske godine naručioci mogli da realizuju redovne nabavke. 

Kako bi se uvela efikasnija potrošnja javnih sredstava, NALED već treću godinu, uz podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida), radi na unapređenju sistema. Fokus je na jačanju primene kriterijume kvaliteta i njihovog postavljanja tako da podstaknu konkurenciju i smanje udeo postupaka u kojima je najniža cena jedini kriterijum za dodelu ugovora, što je prošle godine zabeleženo u 96% slučajeva. 

Prema istraživanju NALED-a, 33% naručioca smatra da su nabavke koje se zasnivaju na kvalitetu rizične, a 29% njih je rekla da nema model na osnovu koga bi mogli da utvrde kriterijume, zbog čega je novi projekat NALED-a i Side „Javne nabavke i dobro upravljanje za veću konkurentnost“, posvećen uvođenju zelenih i socijalnih kriterijuma, kao važnih u ocenjivanju ponuda i dodeli poslova.  

Na inicijativu NALED-a, od prošle godine Kancelarija za javne nabavke uvrstila je po prvi put monitoring korišćenja ekoloških i socijalnih kriterijuma, a brojke pokazuju da je uvažavanje ovih aspekata u porastu. Tako je prošle godine registrovano 106 socijalnih nabavki, najviše u izgradnji i rekonstrukciji objekata, parkova i pijaca i održavanja ulica, a primena zelenih kriterijuma, skočila je sa 650 postupaka u 2021. na 1.111 prošle godine. Ipak, u ukupnom broju, ekološke nabavke i dalje čine neznatan udeo od 0,44%, a preporuka NALED-a i Side je da se uvedu predmeti u kojima će primena ovih kriterijuma biti obavezna. 


Povezani Sadržaji

Vesti

Da li su elektronske nabavke ispunile očekivanja?

30.07.2022

Elektronske javne nabavke unapredile su transparentnost postupaka, pokrenut je novi portal na kojem je ...Pročitaj vest
Vesti

Elektronske javne nabavke kreću od 1. jula

11.06.2020

Više od 250 ponuđača i naručilaca imalo je priliku da se bolje upozna sa elektronskim postupkom javne nabavke koji će se...Pročitaj vest
Vesti

Javne nabavke sa socijalnim elementima šansa za marginalizovane grupe

10.04.2022

Primena tzv. socijalnih kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude u postupcima...Pročitaj vest
Vesti

Korona smanjila javne nabavke za gotovo 65 milijardi dinara

30.07.2021

Pandemija korona virusa negativno je uticala na javne nabavke u Srbiji. Iako je...Pročitaj vest
Vesti

Naručioci požurili da nabavke oglase po starom zakonu

30.08.2020

U prvih mesec dana primene novog Zakona o javnim nabavkama, koji predviđa...Pročitaj vest
Vesti

U više od 90% nabavki cena i dalje važnija od kvaliteta

31.05.2022

Za izradu softvera, pribavljanje konsultantskih ili arhitektonskih usluga, izbor...Pročitaj vest

Ova stranica koristi kolačiće kako bismo vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite da pretražujete stranicu, pristajete na korišćenje kolačića.

NASTAVITE SAZNAJTE VIŠE