Treća sednica Saveza za imovinu i urbanizam

U okviru treće sednice Saveza za imovinu i urbanizam, održane 24. septembra, formirana je nova fokus grupa koja će raditi na predlozima za izmene i dopune zakona o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine, tzv. konverzija zemljišta. 

U okviru sastanka razmotrene su i aktivnosti realizovane u proteklom periodu:

  • usvajanje predloga Saveza za imovinu i urbanizam u Izmene Zakona o izvršenju i obezbeđenju (Izmenama je usvojen skoro ceo predlog reforme izvršnog postupka na čemu se aktivno radilo sa članovima kroz fokus grupu Saveza)
  • uključivanje Saveza u novu radnu grupu ispred Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture za izradu nacrta o izmenama i dopunama Zakona o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu
  • uključivanje Saveza u radnu grupu za medijaciju. Tendecija je da stranke dobiju podsticaje na mirno rešavanje sporova u svim vrstama postupka, da se smanji opterećenje sudova u pogledu broja predmeta, da se omogući efikasno rešavanje sporova i da se umanje troškovi stranaka za vođenje sudskih postupaka. Dostavljena je pravna analiza za zadruge donatoru u vezi sa problemom oduzimanja zemljišta u privatnoj svojini, što je izglasano kao jedan od prioriteta Saveza. Uz saglasnost donatora, projekat će biti nastavljen publikacijom Analize i prezentacijom na konferenciji u cilju dobijanja autentičnog tumačenja koje će rešiti problem nejasnih odredbi Zakona.
  • priključivanje Saveza zajedničkoj inicijativi za izmene Zakona o deviznom poslovanju

Na sastanku se razgovaralo i o drugoj fazi projekta za unapređenja postupka upisa u katastar i pratećih obaveza u tom postupku, koji NALED realizuje uz podršku Fonda za dobru upravu ambasade Ujedinjenog Kraljevstva. Cilj projekta je da se celokupan postupak, uključujući i prijavu poreza, obavlja kod javnog beležnika, kao i da se pojednostave obrasci poreskih prijava. Projekat će podržati i radionice sa sudijama i drugim nadležnim organima radi izgradnje kapaciteta za sprovođenje postupka i sveobuhvatnu kampanju kojom će se građani i privreda informisati o reformi.

U narednom periodu tema Saveza u fokusu biće konverzija uz naknadu, medijacija i ozakonjenje objekata.

 

Ova stranica koristi kolačiće kako bismo vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite da pretražujete stranicu, pristajete na korišćenje kolačića.

NASTAVITE SAZNAJTE VIŠE