Javni poziv i konkursna dokumentacija za dostavljanje ponuda za nabavku usluga mapiranja relevantnih opštinskih usluga, optimizacije poslovnih procesa i unapređenje IT spremnosti u odabranim opštinama1. PREDMET NABAVKE 
U okviru realizacije projekta „Unapređenje opštinskih usluga u Srbiji i BiH uvođenjem ChatBot aplikacije“ potrebni su stručnjaci koji će u četiri izabrane opštine (dve u Srbiji i dve u Bosni i Hercegovini) raditi na:
- mapiranju relevantnih usluga, informacija i komunikacionih zadataka u četiri odabrane opštine,
- optimizaciji relevantnih poslovnih procesa u četiri odabrane opštine,
- unapređenju IT spremnosti odabranih opština.
 

2. USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU
Pravo na dostavljanje ponuda imaju sva zainteresovana pravna lica i preduzetnici koja ispunjavaju obavezne uslove za učešće u postupku. Ponuđači su u obavezi da uz ponudu dostave odgovarajuće dokaze o ispunjenosti uslova, na način koji je utvrđen u konkursnoj dokumentaciji. 

3. KRITERIJUM ZA OCENU PONUDA – EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA
Ocena dostavljenih ponuda biće izvršena primenom kriterijuma navedenim u konkursnoj dokumentaciji.
 
4. PREUZIMANJE KONKURSNE DOKUMENTACIJE
Svi zainteresovani ponuđači mogu preuzeti javni poziv i konkursnu dokumentaciju u PDF formatu na vrhu stranice.

Detaljne informacije o jeziku ponude, načinu dostavljanja ponude, učešću u postupku javnog otvaranja ponuda, roku za donošenje odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, kontakt osobi za pružanje dodatnih informacija, roku važenja ponude, prihvatljivosti ponude i ceni nalaze se u konkursnoj dokumentaciji.

5. ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
Ponude moraju biti dostavljene na jedan od načina predviđenih konkursnom dokumentacijom, najkasnije do 09.03.2020. godine do 11h po lokalnom vremenu, bez obzira na način dostavljanja (elektronski ili u papirnoj formi).

6. MESTO, VREME I NAČIN OTVARANJA PONUDA
Javno otvaranje dostavljenih ponuda biće obavljeno u prostorijama NALED-a, Ulica Makedonska broj 30/VII, Beograd, neposredno nakon isteka roka za dostavljanje ponuda, 09.03.2020. godine u 12h.

 

Ova stranica koristi kolačiće kako bismo vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo. Ukoliko nastavite da pretražujete stranicu, pristajete na korišćenje kolačića.

NASTAVITE SAZNAJTE VIŠE